Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi

3.1. Biện pháp 1: Thay đổi hình thức hướng dẫn trẻ xác định hướng

không gian

Dạy trẻ học kiến thức gì không quan trọng bằng cho trẻ tiếp cận nội dung kiến đó

như thế nào? Bởi định hướng không gian lag một trong những biểu tượng toán học

vô cùng khó với trẻ, khó về cách giải thích sự liên quan về hướng của vật với vật

của người với vật . Do đó tôi đã thay đổi 1 số hình thức dạy trẻ xác định hướng

không gian bằng cách tổ chức các trò chơi.

Tôi chọn biện pháp sử dụng trò chơi học tập để dạy trẻ mẫu giáo lớn định hướng

trong không gian bởi vì:

Đặc trưng của quá trình dạy học ở bậc học mầm non là kết hợp giữa các yếu

tố dạy học và vui chơi "Học mà chơi, chơi mà học" là một đặc điểm tâm lý cơ bản

của trẻ nhỏ, hoạt động vui chơi cũng là hoạt động chủ đạo của trẻ lứa tuổi mẫu

giáo. Cho nên việc sử dụng hợp lý các trò chơi phù hợp nhu cầu vui chơi của trẻ

có tác dụng nâng cao hứng thú với các giờ học và khả năng chú ý chủ định, phát

triển tính tích cực của trẻ trong học tập.

Đặc trưng của trò chơi học tập là thể hiện sự kết hợp các yếu tố dạy học và

vui chơi. Trò chơi học tập mang tính sư phạm cao, thể hiện ở quá trình dạy học

gián tiếp. Thông qua trò chơi tạo cho trẻ những kĩ năng mới, tạo niềm vui, hứng

thú và cảm xúc do trò chơi đem lại.

Dạy trẻ định hướng trong không gian có thể thực hiện trên tiết học nhưng

cũng có thể tiến hành thông qua trò chơi. Khi mối quan hệ giữa cô và trẻ là mối

quan hệ học trên tiết học thì ở trò chơi học tập là cô cùng chơi với trẻ, cô dạy trẻ

các thao tác chơi, luật chơi, thúc nảy mối quan hệ giữa cô và trẻ trở nên gần gũi

thân mật hơn.

Các trò chơi được tiến hành sử dụng vào việc dạy trẻ theo các bước:

Bước 1: Cô giới thiệu tên trò chơi,cách chơi,luật chơi và chơi mẫu.

Bước 2: Trẻ tham gia,tiến hành chơi theo mẫu của cô và phản ánh kết quả thực

hiện nhiệm vụ chơi của mình bằng lời nói.

Bước 3:Cô nhận xét trò chơi mà trẻ đã thể hiện,tuyên dương khen ngợi,động viên

khích lệ trẻ.

- Qua trò chơi học tập,các hoạt động trí tuệ của trẻ sẽ diễn ra,nhiệm vụ của trò chơi

là nhiệm vụ của nhận thức.Nó làm cho quá trình học tập của trẻ trở thành quá trình

học tập không chủ định: trẻ chơi mà học.Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi

5/ 1 6

- Trò chơi học tập góp phần giáo dục nhân cách toàn diện cho trẻ,giúp trẻ có hứng

thú,chú ý,giao tiếp,có năng lực đánh giá,có kĩ xảo cùng chơi,tạo ra niềm vui và

cảm xúc chung.Cần sử dụng rộng rãi và đa dạng trò chơi học tập bởi vì nó là

phương tiện dạy học có hiệu quả cao trong quá trình hình thành biểu tượng toán

học sơ đẳng ban đầu cho trẻ.

Mặt khác, các bài tập luyện tập cũng là một yếu tố quan trọng trong nhóm các

phương pháp thực hành.Luyện tập là việc giúp trẻ thực hiện một nội dung kiến

thức nào đó cô yêu cầu lặp đi lặp lại nhiều lần, nên các thao tác trí tuệ cũng như

thao tác thực hành của nội dung học tập được rèn luyện tích cực hơn.

Để dạy trẻ định hướng trong không gian,tôi sử dụng các bài tập sau:

- Bài tập bắt chước(sao chép).

- Bài tập kiến thiết.

Các bài tập được tiến hành dạy trẻ theo các bước:

- Bước 1: Cô làm mẫu và giải thích.

- Bước 2: Trẻ thực hiện theo mẫu và sự chỉ dẫn của cô,diễn đạt kết quả bằng lời

nói.

- Bước 3: Trẻ thực hiện bài tập theo yêu cầu của cô,phản ánh bằng lời nói kết quả

bài tập.

pdf 17 trang daohong 10/10/2022 11660
Bạn đang xem tài liệu "Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi

Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi
ọc nhưng 
cũng có thể tiến hành thông qua trò chơi. Khi mối quan hệ giữa cô và trẻ là mối 
quan hệ học trên tiết học thì ở trò chơi học tập là cô cùng chơi với trẻ, cô dạy trẻ 
các thao tác chơi, luật chơi, thúc nảy mối quan hệ giữa cô và trẻ trở nên gần gũi 
thân mật hơn. 
Các trò chơi được tiến hành sử dụng vào việc dạy trẻ theo các bước: 
Bước 1: Cô giới thiệu tên trò chơi,cách chơi,luật chơi và chơi mẫu. 
Bước 2: Trẻ tham gia,tiến hành chơi theo mẫu của cô và phản ánh kết quả thực 
hiện nhiệm vụ chơi của mình bằng lời nói. 
Bước 3:Cô nhận xét trò chơi mà trẻ đã thể hiện,tuyên dương khen ngợi,động viên 
khích lệ trẻ. 
- Qua trò chơi học tập,các hoạt động trí tuệ của trẻ sẽ diễn ra,nhiệm vụ của trò chơi 
là nhiệm vụ của nhận thức.Nó làm cho quá trình học tập của trẻ trở thành quá trình 
học tập không chủ định: trẻ chơi mà học. 
Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi 
5/ 1 6 
- Trò chơi học tập góp phần giáo dục nhân cách toàn diện cho trẻ,giúp trẻ có hứng 
thú,chú ý,giao tiếp,có năng lực đánh giá,có kĩ xảo cùng chơi,tạo ra niềm vui và 
cảm xúc chung...Cần sử dụng rộng rãi và đa dạng trò chơi học tập bởi vì nó là 
phương tiện dạy học có hiệu quả cao trong quá trình hình thành biểu tượng toán 
học sơ đẳng ban đầu cho trẻ. 
Mặt khác, các bài tập luyện tập cũng là một yếu tố quan trọng trong nhóm các 
phương pháp thực hành.Luyện tập là việc giúp trẻ thực hiện một nội dung kiến 
thức nào đó cô yêu cầu lặp đi lặp lại nhiều lần, nên các thao tác trí tuệ cũng như 
thao tác thực hành của nội dung học tập được rèn luyện tích cực hơn. 
Để dạy trẻ định hướng trong không gian,tôi sử dụng các bài tập sau: 
- Bài tập bắt chước(sao chép). 
- Bài tập kiến thiết. 
Các bài tập được tiến hành dạy trẻ theo các bước: 
- Bước 1: Cô làm mẫu và giải thích. 
- Bước 2: Trẻ thực hiện theo mẫu và sự chỉ dẫn của cô,diễn đạt kết quả bằng lời 
nói. 
- Bước 3: Trẻ thực hiện bài tập theo yêu cầu của cô,phản ánh bằng lời nói kết quả 
bài tập. 
Ở các bài luyện tập,dưới sự hướng dẫn của giáo viên,tính độc lập của trẻ được phát 
triển mạnh và mang lại hiệu quả học tập cao.Nó giúp trẻ hiểu được tầm quan trọng 
của kiến thức đối với cuộc sống,phát huy mạnh mẽ tính tích cực của trẻ.Giáo viên 
cần sử dụng rộng rãi các bài luyện tập trong các hoạt động học” Làm quen với 
toán” nói riêng và hoạt động học khác nói chung. 
Khi luyện tập tôi ứng dụng các bài thơ vào cho phù hợp giúp trẻ hào hứng tham gia 
tích cực.Đối với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mẫu giáo thì dạy trẻ dưới hình thức 
thông qua các trò chơi, các bài thơ là trẻ rất hứng thú, thông qua đó giúp trẻ lĩnh 
hội kiến thức một cách thoải mái hơn, sâu sắc hơn. Tuy đa số các trẻ mẫu giáo lớn 
đều nhận biết các hướng đối với cơ thể mình nhưng một số vẫn còn nhầm lẫn và có 
khi phản ứng còn chưa nhanh nhạy nên tôi đã đưa một số trò chơi, bài thơ giúp trẻ 
nhận biết nhanh và chính xác các hướng đối với bản thân. 
* Ví dụ trò chơi học tập “Hãy nói nhanh” 
Cho trẻ quan sát bức tranh gồm có chim màu xanh,chim màu cam,chim màu tím. 
Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi 
6/ 1 6 
- Yêu cầu trẻ xác định: 
Chim cam và chim tím ở bên nào của chim xanh? 
Ai đứng phía phải của chim xanh? 
Ai đứng phía trái của chim xanh? 
3.2. Biện pháp 2: Sử dụng các trò chơi học tập để hướng dẫn trẻ xác định 
hướng không gian 
Trò chơi 1: Người quản lý tí hon 
* Mục đích: 
- Củng cố biểu tượng không gian trên dưới khi lấy vật bất kỳ làm chuẩn. 
- Hiểu và sử dụng đúng các từ chỉ vị trí không gian trên dưới khi lấy vật bất kỳ làm 
chuẩn. 
- Chuẩn bị: Bình hoa,giỏ rác,khăn trải bàn. 
* Luật chơi: Nhân viên phục vụ phải sắp xếp các vật đúng theo quy định của nhà 
hàng,phục vụ nào đặt sai sẽ bị mất việc (mất lượt chơi). Nhân viên phục vụ nào 
làm đúng yêu cầu sẽ được tuyên dương. 
* Cách chơi: 
Chơi theo nhóm và chơi ở góc,mỗi nhóm 5-6 trẻ.Một trẻ đóng vai là người quản lý 
nhà hàng,các trẻ còn lại sẽ đóng vai phục vụ. Giáo viên sẽ đóng vai người phục 
hướng dẫn trẻ chơi lần 1,sau đó trẻ có thể tự chơi với nhau. Xin chào các bạn,tôi là 
quản lý của nhà hàng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bài trí bàn ăn để 
chào đón khách. Các bạn làm theo yêu cầu của tôi: 
 Hãy trải khăn trải bàn trên bàn,trải thật ngay ngắn. 
 Đặt bình hoa trên khăn bàn đã trải. 
Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi 
7/ 1 6 
 Giỏ rác phải đặt phía dưới cái bàn. 
Đặt xong các vật,người quản lý hỏi lại nhân viên phục vụ: 
 Đặt khăn trải bàn ở đâu? 
 Đặt bình hoa ở đâu? 
 Giỏ rác được đặt ở đâu? 
Giáo viên cho trẻ khác đóng vai là người quản lý và tiếp tục chơi. 
*Trò chơi 2: “Nhanh mắt, nhanh tay” 
- Yêu cầu: Xác định vị trí các quả khi di chuyển trên mặt phẳng. (Trên, dưới, giữa) 
- Chuẩn bị: Mỗi nhóm 1 tranh và các lô tô quả rời 
- Cách chơi: 
Lần 1: Cho trẻ quan sát tranh và mô tả vị trí vật trong tranh. 
Lần 2: Tự di chuyển quả và mô tả vị trí của quả sau khi di chuyển 
Lần 3: Trẻ tìm tranh theo yêu cầu của cô (tranh xếp các vị trí khác nhau) 
3.3. Biện pháp 3: Hướng dẫn trẻ xác định hướng không gian trong các 
hoạt động khác 
- Qua các hoạt động học, hoạt động mọi lúc mọi nơi tôi cố gắng liên hệ thực tiễn 
để trẻ tham gia hoạt động nhẹ nhàng mà vẫn lồng ghép nội dung xác định hứng 
không gian cụ thể giúp trẻ củng cố kiến thức xác định các phía trong không gian. 
* Hoạt động làm quen văn học: Tôi đã sáng tác bài thơ “Bé ơi hãy nhớ” 
Bên trên bé có cái đầu 
Gặp người lớn, bé cúi đầu hỏi thăm 
Kế đến là tới đôi tay 
Phải - trái dùng để múa hay múa đều 
Bé còn cầm viết để tô 
Đó là tay phải viết cho thẳng hàng 
Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi 
8/ 1 6 
Tay trái giữ tập đàng hoàng 
Để cho bé viết ngay hàng không sai 
 Bé ngoan học giỏi hát hay 
Cô yêu bạn mến bé hay đến trường 
Đến trường nhờ có đôi chân 
Bước đi mau mắn lon ton nhẹ nhàng.” 
Sau khi học thuộc bài thơ, tôi đã hỏi trẻ: 
Phía trái có tay gì? 
Con đi được là nhờ gì? 
Đôi chân ở phía nào? 
- Hoạt động khám phá: Phân nhóm một số đồ dùng, đồ chơi trong lớp 
Cô để các đồ dùng đồ chơi ở các hướng trên, dưới các kệ và các hướng khác nhau, 
trẻ tìm đồ dùng đồ chơi theo yêu cầu và hỏi đồ dùng đồ chơi ở hướng nào của con 
hoặc một trẻ tìm hỏi trẻ khác đồ dùng đồ chơi đó ở hướng nào của bạn. Sau khi tìm 
các đồ dùng đồ chơi theo yêu cầu và đủ để phân nhóm các đồ vật, cô vào bài mới 
dạy tìm hiểu môi trường.Hoặc có thể tích hợp sau khi học bằng trò chơi củng cố 
“Hãy sắp xếp các đồ dùng đồ chơi theo nhóm và theo các hướng khác nhau đối với 
bản thân mình” như: nhóm đồ dùng để học tập ở bên phải, đồ dùng vệ sinh cá nhân 
bên trái, đồ chơi ở trước mặt và nâng cao yêu cầu sắp xếp các nhóm đồ dùng đồ 
chơi theo các hướng đối với người khác: một trẻ lên đứng và trẻ khác lên sắp xếp 
các nhóm đồ dùng theo các hướng của bạn.(Hoặc ta có thể áp dụng trò chơi này 
vào tiết học “Phân nhóm đồ dùng trong gia đình: đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống, 
đồ dùng để mặc, đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng giải trí và cách chơi tương tự ví dụ 
như đồ dùng để mặc thì nón đội phía trên đầu, dép đi phía dưới chân). 
- Hoạt động ngoài trời: “Quan sát chiếc xe máy” 
Tôi cho trẻ chỉ các bộ phận của chiếc xe máy, cho trẻ phát âm và cứ sau mỗi lần 
cho từng cháu lên chỉ kết hợp cho trẻ xác định hướng cơ bản của trẻ, của các bạn 
khác và đồ vật như: 
+ Xe máy đứng ở phía nào của cháu? 
Qua những lần thao tác được luyện tập không những khắc sâu kiến thức về xác 
định hướng, mà còn giúp được trẻ xác định hướng cơ bản giúp trẻ phát triển ngôn 
ngữ và phát âm dược nhiều từ, phát âm chính xác hơn. 
- Hoạt động Tạo hình “Vẽ ngôi nhà của bé” 
Cho trẻ xem tranh về các ngôi nhà của bé có các hình ảnh được bố trí cân đối và 
chính xác theo hướng cơ bản để trẻ xác định các hướng: 
+ Các con nhìn xem phía trên ngôi nhà có gì? (có ông mặt trời, có đám mây) 
+Phía dưới ngôi nhà có gì? Có mặt đất 
Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi 
9/ 1 6 
+Bên phải ngôi nhà bạn đã vẽ gì? (vẽ vườn hoa) 
+Bạn đã vẽ đàn gà ở bên nào của ngôi nhà? Phía bên trái) 
+ Vậy thì bên phải vườn hoa có gì(cây chuối) 
Sau khi cho trẻ định được hướng các đồ vật ở mọi lúc mọi nơi trẻ sẽ nhớ được lâu 
hơn và khả năng định hướng của trẻ trong không gian được nhanh hơn. 
Hoạt động PTTC: khi chuyển đổi hình thức, tôi hô: bên phải quay, bên trái quay, 
đằng sau quay, qua đó trẻ sẽ nhớ lại và định hướng được bản thân mình. 
- Hoạt động âm nhạc:Khi chotrẻ hát bài “Đường em đi” vừa cho trẻ hát và kết 
hợp hỏi trẻ. 
+ Đường em đi bên nào? Bên phải 
+ Đường em không đi là đường bên nào? Bên trái 
Qua đó trẻ sẽ định hướng được bên phải, bên trái bản thân mình. 
 - Thông qua các hoạt động khác như thể dục sáng, tiết học thể dục và trò chơi vận 
động.Lồng ghép nội dung dạy trẻ ĐHTKG thông qua hoạt động giáo dục thể chất 
kết hợp việc tổ chức cho trẻ luyện tậpĐHTKG thông qua các bài tập vận động đa 
dạng và hệ thống trò chơi vận động thì hiệu quả của quá trình dạy trẻ định hướng 
trong không gian sẽ được nâng cao. 
- Hoạt động góc: 
Ví dụ: Góc nấu ăn:cô có thể đưa ra yêu cầu: bầy thức ăn nhiều chất béo ở trước 
mặt bạn búp bê,bầy thức ăn nhiều chất đạm ra phía sau bạn búp bê,thức ăn giàu 
chất bột đường sang phía trái của bạn búp bê,thức ăn giàu vitamin sang phía phải 
bạn búp bê.Sau khi trẻ bầy xong,cô hỏi lại trẻ xem phía trước,sau,phải,trái của bạn 
búp bê có những món gì? 
3.4. Biện pháp 4: Phối hợp với phụ huynh hướng dẫn trẻ xác định hướng 
không gian trong các hoạt động tại nhà hoặc nơi công cộng. 
Phụ huynh là nguời cung cấp thông tin để giáo viên đánh giá chính xác khả năng 
của trẻ, biết những tiến bộ, cố gắng cũng như những hạn chế của trẻ để cô đưa ra 
biện pháp phù hợp. Phụ huynh cũng là nguời phát trỉên và rèn luyện cho trẻ các 
kiến thức và kĩ năng ĐHTKG. Tôi nghĩ việc nâng cao chất lượng làm quen với 
toán nói chung và định hướng trong không gian cho trẻ nói riêng sẽ không đem lại 
kết quả cao nếu không kết hợp chặt chẽ với phụ huynh.Sau những buổi học tôi trao 
đổi với phụ huynh về việc học toán không gian của trẻ ở lớp, nhờ phụ huynh hỗ trợ 
cho trẻ luyện tập thêm ở gia đình từ đó trẻ sẽ hiều hơn. Cung cấp một số kiến thức 
cần thiết hơn.Tôi đã động viên những phụ huynh có điều kiện hướng dẫn trẻ một 
số trò chơi trên máy vi tính phù hợp với lứa tuổi của trẻ giúp trẻ phát triển tư duy, 
nhận thức để trẻ có thêm kiến thức cho những hoạt động học sau này.Tôi đã làm 
tốt công tác tuyên truyền bằng những hình ảnh minh họa về lợi ích của môn học 
Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi 
10/ 1 6 
nên nhận thức của phụ huynh đã được nâng cao , phụ huynh tuân thủ quy định của 
nhà trường của lớp.Nhờ có những biện pháp trên đã giúp tôi thực hiện các hoạt 
động đạt kết quả cao trong việc giảng dạy trẻ. Chính vì vậy phụ huynh có vai trò 
quan trọng trong việc dạy trẻ định huớng trong không gian. 
- Trò chơi 1: “ Ai đúng, ai sai” 
Phương tiện: Không cần 
Tiến hành: Trẻ đứng, làm theo lệnh của cô giáo hoặc người lớn: 
- Giơ tay trái sang phía trái, tay phải sang phía phải, hai tay ra phía trước, hai tay ra 
phía sau, hạ hai tay xuống. 
- Để tay trái lên hông trái, tay phải lên hông phải, cúi người về phía trước, ngửa 
người về phía sau, nghiêng người sang phải, sang trái. 
- Đưa chân phải sang phía phải, chụm chân lại. Giơ chân phải về phía trước, phía 
sau. Tương tự như vậy với chân trái 
*Nhanh chân chiến thắng: 
-Mục đích: +Luyện khả năng định hướng phải trái của vật bất kỳ. 
+Hiểu và sử dụng được từ chỉ vị trí phải trái của vật bất kỳ. 
-Chuẩn bị: +2 cái xích đu ở sân trường,1 hộp đựng mô hình các loại phương tiện 
đường bộ và phương tiện đường thủy. 
-Luật chơi: Đặt phương tiện giao thông đúng vị trí của xích đu theo yêu cầu của 
giáo viên. 
-Cách chơi: Có thể chơi trong giờ hoạt động có chủ đích chủ đề: Phương tiện giao 
thông,hoặc chơi ngoài trời.Chia trẻ thành 2 đội,khi cô nói ”bắt đầu”,trẻ ở mỗi đội 
sẽ phải vượt qua các chướng ngại vật để đi đến cái hộp,lấy 1 loại phương tiện bất 
kỳ,nếu đó là phương tiện đường bộ thì đặt ở bên phải xích đu,phương tiện đường 
thủy đặt ở bên trái xích đu.Đội nào hoàn thành nhanh và mô tả lại đúng vị trí của 
đồ vật so với xích đu sẽ chiến thắng 
*Tìm bạn: 
-Mục đích + Luyện tập khả năng xác định vị trí phải trái khi lấy người khác làm 
chuẩn. 
+ Hiểu và diễn đạt đúng từ chỉ vị trí không gian phải trái của người 
khác. 
-Chuẩn bị: Sân chơi rộng,15 đôi vòng tay khác nhau về màu sắc. 
-Luật chơi:Trẻ đeo vòng tay phải tìm đúng bạn đeo vòng có cùng màu với mình ở 
tay trái và ngược lại. 
- Cách chơi: Chơi ngoài trời,cô gọi và phát lần lượt từng trẻ 1 chiếc vòng đeo 
tay,cô nói thầm vào tai trẻ vị trí đeo chiếc vòng “con hãy đeo vòng vào tay 
phải”,”đeo vòng tay trái” và yêu cầu trẻ phải giấu 2 tay sau lưng không cho bạn 
Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi 
11/ 1 6 
khác nhìn thấy.Giáo viên cho trẻ đứng vòng tròn,trong vòng hát một bài hát trẻ 
phải đi tìm bạn có chiếc vòng đeo tay bên tay trái giống với chiếc vòng đeo tay 
phải của trẻ.Đôi bạn nào tìm được nhanh nhất và nói được tay trái bạn đeo vòng 
màu gì?Tay phải bạn đeo vòng màu gì sẽ thắng. 
3.5. Biện pháp 5 : Rèn kĩ năng ĐHTKG cho trẻ thông qua các bài luyện 
tập: 
 * Trò chơi “Hãy làm nhanh theo yêu cầu” 
Cô ngồi trước mặt trẻ và nói: “tay cầm viết” – trẻ giơ tay phải 
 “tay giữ tập” – trẻ giơ tay trái 
Cô ở đâu? – trẻ chỉ lên phía trước và nói “phía trước” 
Cái lưng của con đâu nhỉ? – trẻ chỉ tay ra sau lưng và nói “phía sau” 
Cô nói “cái đầu” – trẻ chỉ lên đầu và nói “phía trên” 
Cô nói “hai chân đẹp” – trẻ chỉ xuống dưới chân và nói “phía dưới” 
Đổi hình thức và nâng cao yêu cầu cũng hỏi tương tự nhưng trẻ phải cầm thêm một 
đồ vật cô yêu cầu để về phía đó. 
 + Cô để các đồ vật khác nhau ở các hướng, cô cho một trẻ lên đứng giữa lớp hỏi 
các phía của con có những đồ vật nào (ví dụ: tay phải con ở đâu?-trẻ giơ tay phải 
và chỉ đúng hướng rồi đọc tên đồ vật có ở hướng phải), hỏi trẻ nhiều hướng và 
lần lượt cho những trẻ khác lên (cô đổi các đồ vật ở các hướng khác nhau sau mỗi 
lần trẻ khác lên), cho trẻ đứng quay mặt nhiều hướng để xác định. 
- Trong quá trình dạy trẻ tôi đã sáng tác bài thơ để dạy trẻ xác định các hướng cơ 
bản của trẻ để thu hút sự chú ý của trẻ hơn 
* Trò chơi 2: “Thi xem ai đúng” 
- Phương tiện: không cần 
- Tiến hành: 2 trẻ đối diện nhau. Cô giáo ra lệnh: 
 - Hãy chỉ tay phải (trái) của bạn đứng trước mặt cháu. 
- Hãy lấy tay phải của cháu đặt lên vai, sờ vào tai, sờ vào má phải (trái) của bạn 
đứng trước mặt 
- Hãy lấy tay trái của cháu đặt lên vai, sờ vào tai, sờ vào má trái (phải) của bạn 
đứng trước mặt\ 
* Trò chơi 3: “Thi nhảy đúng ô” 
- Phương tiện: Phấn hoặc vòng 
- Tiến hành: 
+ Cô vẽ 5 ô vuông (hình chữ thập), trẻ đứng vào 1 ô. 
+ Trẻ nhảy theo yêu cầu của cô “nhảy vào ô phía trước”, “nhảy vào ô bên trái”, 
“nhảy vào ô bên phải”, “ nhảy vào ô ở giữa”. Cho mỗi trẻ thực hiện 2 – 3 lần. 
Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi 
12/ 1 6 
* Trò chơi 4: “Chơi giấu – tìm” 
- Phương tiện: những đồ dùng nhỏ bất kỳ trong phòng 
- Tiến hành: Yêu cầu trẻ quan sát các đồ vật trong phòng. 
+ Cô giấu đi một vật, đề nghị trẻ đi tìm. Trong khi trẻ tìm kiếm, cô gợi ý bằng các 
từ chỉ hướng, vị trí: phía trên – phía dưới, phía trước, phía sau, ở bên phải, bên trái, 
ở gần, ở xa, ở giữa cái gì đó. Khi trẻ tìm được vật yêu cầu trẻ phải nói rõ tìm thấy 
vật ở đâu. Ví dụ: Tôi tìm thấy thỏ bông ở phía trước cái ô tô, hoặc Tôi tìm thấy 
bông hoa ở phía bên trái con mèo... 
+ Sau khi chơi vài lần, cô đổi vai để trẻ tự giấu vật và đưa ra các lời chỉ dẫn để bạn 
khác tìm trong không gian. 
* Trò chơi 5: “ Ở đâu, ở đâu”\ 
- Phương tiện: các đồ dùng trong nhà hay lớp học 
- Tiến hành: Yêu cầu trẻ quan sát các đồ vật trong phòng. 
+ Cô giáo đưa ra câu hỏi về nơi đặt các đồ vật ở trong lớp, trẻ trả lời 
+ Cho trẻ xếp thành 3 hàng dọc. 
+ Mời 1 trẻ xác định hướng, vị trí của các mối quan hệ của các bạn so với nhau 
(Bạn A đứng ở phía trước, phía sau; đứng ở bên phải, bên trái; đứng ở giữa; đứng 
gần, đứng xa bạn B, C...). 
+ Lần lượt thay đổi để tất cả trẻ đều được xác định hướng trong không gian của các 
bạn trong nhóm. 
Qua những trò chơi ,bài thơ trẻ rất thích và đã khắc sâu được những kiến thức về 
xác định hướng cho trẻ học toán. Qua hình thức này kết quả đạt cao hơn. 
3.6. Biện pháp 6:Ứng dụng các bài tập thực nghiệm vào dạy và rèn trẻ 
ĐHTKG: 
*Thực nghiệm 1: 
- Mục đích- yêu cầu: 
+ Phát triển,mở rộng các biểu tượng về không gian cho trẻ. 
+ Dạy trẻ xác định vị trí phía trên,dưới,trước,sau của đối tượng( có sự định hướng) 
và diễn đạt bằng lời nói. 
-Chuẩn bị: 
+ Trò chơi” Hái quả”,”Mắt ai tinh”,”Tai ai tinh”,”Chiếc túi kì lạ”. 
- Cách tiến hành: 
* Hoạt động 3: Trò chơi “Tai ai tinh” 
Gíao viên phát cho mỗi trẻ một con thỏ và 1 củ cà rốt.Cô yêu cầu trẻ đặt những củ 
cà rốt ở những vị trí khác nhau so với chú thỏ dưới hình thức bài tập mẫu.Trẻ quan 
sát,diễn đạt bằng lời kết quả đạt được. 
Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi 
13/ 1 6 
* Hoạt động 4: Củng cố phía trên,phía dưới,phía trước,phía sau của đối tượng khác 
thông qua trò chơi” Chiếc túi kì lạ”.Cô chuẩn bị 1 cái kệ nhiều tầng,và 1 cái túi bên 
trong có chứa nhiều đồ chơi với kích thước khác nhau.Nhiệm vụ của các đội chơi 
là lần lượt lấy đồ chơi từ cái túi ấy và trưng bẩy kệ sao cho vật nào to để ở phía 
dưới,vật nào nhỏ đặt ở phía trên,vật cao đặt ở phía sau,vật thấp đặt ở phía 
trước.Đội nào xếp được nhanh và đúng yêu cầu sẽ là đội thắng cuộc. 
* Thực nghiệm 2: 
1.Mục đích- yêu cầu: 
- Phát triển,mở rộng các biểu tượng về không gian cho trẻ. 
- Dạy trẻ xác định phía phải,phía trái của đối tượng khác và diễn đạt bằng lời nói. 
2.Chuẩn bị: 
- Một số trò chơi: “Thò thụt”,” Thổi nơ”,”Kéo cưa lừa xẻ’,”Tai ai tinh”,”Mắt ai 
tinh”. 
3.Cách tiến hành: 
* Hoạt động 1: Củng cố,xác định phía phải,phía trái của bản thân thông qua trò 
chơi “Thò thụt”.Khi nghe cô nói “Thò” thì trẻ đưa tay phải lên,”Thụt” thì trẻ đưa 
tay trái lên. 
Gíao viên yêu cầu trẻ xác định bên tay phải(phía bên tay phải),bên tay trái(phía bên 
tay trái).Chẳng hạn” thò” thì giơ tay phải lên đồng thời quay mặt về phía bên tay 
phải và ngược lại. 
* Hoạt động 2:Xác định tay phải,tay trái của người khác thông qua trò chơi” Kéo 
cưa lừa xẻ”. 
Cô cho trẻ nêu cách chơi,sau đó yêu cầu trẻ nắm lấy tay của bạn.Cho trẻ xác định 
tay của bạn thông qua các câu hỏi: Tay phải con nắm tay nào của bạn A?Tay trái 
con nắm tay nào của bạn B? 
* Hoạt động 3: Xác định vị trí phía phải,phía trái của đối tượng khác thông qua trò 
chơi “Tai ai tinh”. 
Cô xếp các vật và nói vị trí.Sau đó cô cho trẻ lên lấy hoa.Mỗi đội lấy 1 lọ có nhiều 
hoa và 1 lẵng hoa.Nhiệm vụ của các thành viên trong đội sẽ lên lấy hoa và cắm vào 
lẵng theo yêu cầu của cô: lấy những bông hoa bên phải bạn búp bê cắm vào lẵng 
hoa và khi cắm xong thì đặt lẵng hoa bên trái bạn búp bê. 
* Hoạt động 4:Xác định vị trí phía phải,phía trái của đối tượng khác khi đối tượng 
đứng theo các hướng khác nhau. 
Giaso viên giới thiệu về ngày”Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam”,rồi dắt trẻ 
đến thăm doanh trại bộ đội.Ở đó có 1 trẻ đóng vai chú bộ đội,cô yêu cầu trẻ lên 
tặng hoa bên phải,bên trái của chú bộ đội. 
Lần 1: chú bộ đội quay mặt về phía trẻ. 
Sưu tầm và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm rèn luyện biểu tượng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi 
14/ 1 6 
Lần 2: ch

File đính kèm:

  • pdfsuu_tam_va_thiet_ke_mot_so_tro_choi_hoc_tap_nham_ren_luyen_b.pdf