SKKN Một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4– 5 tuổi

2.Mục đích nghiên cứu:

Khảo sát thực trạng phát triển vận động ở trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non

Trung Thành

Đưa ra một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động trong các hoạt

động giáo dục thể chất cho trẻ 4-5 tuổi.

Hình thành và phát triển ở trẻ các kĩ năng vận động đồng thời phát triển các

tố chất vận động góp phần phát triển toàn diện cho trẻ.

3. Đối tƣợng nghiên cứu:

Nghiên cứu một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động cho trẻ 4-5

tuổi tại trường mầm non Trung Thành

4. Phƣơng pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết.

- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin.

- Phương pháp thống kê, xử lý số liệu.

- Phương pháp phân tích, trực quan, thực nghiệm.

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM.3

1. C¬ së lý luËn của sáng kiến kinh nghiệm

Chúng ta đã biết rằng, giáo dục thể chất cho trẻ mầm non là một môn khoa

học, nghiên cứu mục đích nhiệm vụ, nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức,

phương tiện giáo dục thể chất, kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục thể chất ở

trường mầm non, mối quan hệ giữa giáo dục thể chất với các mặt giáo dục toàn

diện. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng của giáo dục thể chất là bảo vệ và tăng cường

sức khỏe cho người tập; rèn luyện các kỹ năng, kỹ xảo vận động và phát triển tố

chất thể lực; rèn luyện các mặt còn lại của giáo dục toàn diện trong quá trình giáo

dục thể chất.

Hơn nữa, mục tiêu chương trình giáo dục mầm non cho trẻ 4-5 tuổi, bao

gồm: trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi,

thực hiện được các giác quan và vận động, có kĩ năng trong một số hoạt động cần

sự khéo léo của đôi tay, có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn

uống đối với sức khỏe .

Về đặc điểm tâm sinh lí của trẻ 4-5 tuổi, trẻ rất hiếu động, thích tìm tòi khám

phá những điều mới lạ, nội tâm của trẻ đã phong phú hơn nên cá tính của trẻ bộc lộ

rõ rệt, trẻ biểu hiện tính tự lực, tự do và tính chủ động trong khi chơi. nên những

nội dung phát triển vận động trẻ rất hào hứng tham gia.

pdf 20 trang daohong 08/10/2022 9260
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4– 5 tuổi", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: SKKN Một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4– 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4– 5 tuổi
i phục vụ cho các hoạt động của trẻ. 
2.1.5.Đối với phụ huynh: 
Phần lớn phụ huynh đã quan tâm đến các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở 
trường. 
2.2. Khó khăn: 
 5 
Bên cạnh những thuận lợi nêu trên trong quá trình giáo dục trẻ do lớp tôi phụ 
trách vẫn còn một số khó khăn vướng mắc đó là: 
2.2.1. Đối với nhà trường: 
Sân bãi tập riêng cho trẻ còn chật hẹp, chưa có phòng giáo dục thể chất. Một 
số đồ dùng, dụng cụ thể dục chưa phù hợp, chưa phong phú. 
2.2.2. Đối với giáo viên: 
Giáo viên đã biết dụng một số phương pháp, biện pháp đổi mới trong giáo 
dục thể chất nhưng vẫn còn cứng nhắc. Việc tổ chức còn mang tính hình thức. 
Việc đặt ra các tiêu chí để đánh giá theo dõi sự phát triển vận động của trẻ 
còn lúng túng. 
2.2.3. Đối với lớp học: 
Tỉ lệ trẻ nam và nữ chênh lệch nhau nhiều, sĩ số trẻ trong lớp đông. Thói 
quen sinh hoạt của trẻ chưa có nề nếp. 
Tỉ lệ trẻ thấp còi, suy dinh dưỡng còn cao chiếm 5% so với trẻ cả lớp. Trẻ 
còn nhút nhát, chưa mạnh dạn, tự tin trước tập thể. 
2.2.4.Công tác tham mưu: 
Việc tham mưu cho ban giám hiệu còn chưa mạnh dạn, chưa thường xuyên 
cho nên việc mua sắm các đồ dùng, trang thiết bị, tranh ảnh còn han chế. 
2.2.5.Công tác phối kết hợp với phụ huynh: 
Vì nằm ở khu vực nông thôn, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên một 
số phụ huynh chưa có nhiều thời gian quan tâm đến việc chăm sóc giáo dục trẻ. 
Phụ huynh còn xem nhẹ bộ môn giáo dục thể chất mà chỉ chú trọng đến việc 
cho con học chữ, học toán, chiều chuộng trẻ những thói quen không có lợi ích như; 
xem ti vi, máy tính. 
2.3. Kết quả thực trạng: 
TT Nội dung 
Kết quả thực trạng 
Đạt Chƣa 
đạt Tốt Khá TB 
1 Đối với nhà trường: 
-Đồ dùng, dụng cụ tập luyện 
-Sân chơi, thiết bị đồ chơi ngoài 
trời 
60% 
60% 
40% 
40% 
2 Đối với giáo viên 
- Về phương pháp cho trẻ phát triển 
vận động 
- Về kế hoạch xây dựng nội dung 
phát triển vận động 
- Về hình thức tổ chức cho trẻ phát 
triển vận động 
+ Tiết thể dục 
+ Thể dục sáng 
20% 
30% 
30% 
50% 
40% 
45% 
80% 
70% 
70% 
50% 
60% 
55% 
 6 
+ Phút thể dục 
+ Trò chơi vận động 
+ Dạo chơi ngoài trời 
+ Tuần lễ sức khỏe 
+ Ngày hội thể thao 
+ Lồng ghép tích hợp mọi lúc mọi 
nơi 
+ Công tác đánh giá: 
35% 
50% 
30% 
45% 
50% 
30% 
65% 
50% 
70% 
55% 
50% 
70% 
3 Đối với lớp học. 
- Số trẻ có nhận thức về các bài tập 
vận động: Trò chơi vận động, tiết 
thể dục, thể dục sáng... 
- Số trẻ ở kênh BT: 
- Trẻ SDD: 
- Số trẻ hứng thú tham gia vận 
động tích cực 
23/36 = 64% 
34/36 = 94% 
2/36 = 6% 
24/36 = 67% 
13/36=36% 
12/36=33% 
4 C«ng t¸c tham mưu 
- Tham mưu giữa giáo viên với nhà 
trường 
30% 
70% 
5 C«ng t¸c phèi kÕt hîp víi phô 
huynh 
- Tham gia phối kết hợp cùng giáo 
viên làm tốt công tác phát triển tính 
tích cực vận động cho trẻ trong 
giáo dục thể chất 
35% 
65% 
3. Các giải pháp để giải quyết vấn đề: 
Từ những thuận lợi và khó khăn trên tôi đã tìm tòi nghiên cứu tìm ra những 
biện pháp phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho 
trẻ 4-5 tuổi ở lớp mình phụ trách đó là: 
3.1. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc phát triển 
vận động 
Như chúng ta đã biết cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi là điều 
kiện cần cho mọi hoạt động nhất là lĩnh vực phát triển thể chất. Khi có đủ đồ dùng, 
trang thiết bị ... phù hợp với trẻ thì hoạt động đó sẽ mang lại hiệu quả cao. Do vậy, 
tôi và các đồng nghiệp đã tận dụng những nguyên vật liệu phế thải như lốp xe ô tô, 
xe máy, các loại vỏ hộp .. để làm cổng chui, bập bênh, vòng, gậy nhằm tăng cường 
 7 
cơ sở vật chất cho trường. đồng thời tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường mở 
rộng diện tích sân vận động và trang trí sân vận động thật đẹp mắt để thu hút trẻ 
tham gia hoạt động. Nhờ đó mà trẻ đã hứng thú tham gia có hiệu quả hoạt động 
giáo dục thể chất. 
3.2. Lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động 
Việc lập tổ chức cho trẻ vận động là việc làm hết sức quan trọng vì khi lập 
kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế, phù hợp với nhận thức của trẻ, với độ tuổi 
của trẻ thì kết quả mang lại cho hoạt động đó sẽ rất tốt và ngược lại. Do vậy căn cứ 
vào định hướng kế hoạch, các mục tiêu đặt ra trong chương trình giáo dục mầm 
non, các chuyên đề giáo dục trong năm học của phòng triển khai, kế hoạch năm học 
của nhà trường, yêu cầu cần đạt và nội dung chương trình theo độ tuổi để xây dựng 
kế hoạch sao cho phù hợp với từng chủ đề, chủ điểm, phù hợp với các hoạt động 
khác, đảm bảo cũng cố, phát triển vận động trẻ đã biết, đồng thời chuẩn bị cho 
những kỹ năng vận động cao hơn. Do đó mà tôi đã lựa chọn nội dung phát triển vận 
động trong năm học cụ thể như sau: 
T
T 
Chủ đề 
 Nội dung giáo dục phát triển vận động 
Thể dục sáng Giờ thể dục 
1 
Trƣờng 
Mầm Non 
 Tập những động tác hô hấp, 
PT cơ tay vai, cơ bụng lườn 
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng 
TCVĐ: Tung bóng 
Tập thể dục kết hợp lời ca của 
bài: “Trường chúng cháu là 
trường Mầm non” 
VĐCB: Nhảy xa 40 – 50 cm 
TCVĐ: Ai nhiều điểm nhất 
Tập bài: “ Tập với vòng gậy” 
VĐCB: Bật liên tục về phía trước 
 TCVĐ: Tung bóng vào rổ 
2 
Bản thân 
Tập các động tác của bài tập 
phát triển chung như: hô hấp, 
tay vai, lườn bụng, chân. 
VĐCB: Đi, chạy theo tín hiệu 
 TCVĐ: Bật qua suối nhỏ 
Tập thể dục kết hợp lời ca của 
bài “ Đu quay” 
VĐCB: Ném xa bằng hai tay 
TCVĐ: Thi xem tổ nào nhanh 
Tập các động tác kết hợp với 
cờ, nơ 
VĐCB: Bật chụm tách chân theo ô vẽ 
TCVĐ: Ai ném xa nhất 
 8 
3 
GIA 
ĐÌNH 
Tập võ tay không 
VĐCB: Bật liên tục về phía trước 
TCVĐ: Chuyền bóng 
Tập các động tác của bài tập 
phát triển chung như: hô hấp, 
tay vai, lườn bụng, chân. 
VĐCB: Đi trên ghế thể dục 
TCVĐ: Tìm nhà 
Tập thể dục kết hợp lời ca của 
bài “ Nắng sớm” 
VĐCB: Bò bằng bàn tay bàn chân 3- 4m 
TC: Lăn bóng 
Tập các động tác thể dục kết 
hợp với vòng gậy 
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng 
TCVĐ: Chuyền bóng 
Tập võ tay không VĐCB: Đi chạy thay đổi tốc độ theo 
hiệu lệnh 
TCVĐ: Cáo và thỏ 
Tập thể dục kết hợp lời ca của 
bài “ Đi đều” 
VĐCB: Bò dích dắc theo 5 điểm 
TCVĐ: Tung bóng 
4 
NGHỀ 
NGHIỆP 
Tập các động tác thể dục kết 
hợp với cờ nơ 
VĐCB: Tùn bóng với người đối diện 
TCVĐ: Lăn bóng 
Tập các động tác của bài tập 
phát triển chung như: hô hấp, 
tay vai, lườn bụng, chân. 
VĐCB: Chạy nhanh 15m 
TCVĐ: Nu na nống 
Tập với vòng gậy VĐCB: Bò thấp chui qua cổng 
TCVĐ: Cáo và thỏ 
Võ tay không VĐCB: Đập và bắt bóng tại chỗ 
TCVĐ: Chuyền bóng 
5 
ĐỘNG 
VẬT 
Tập thể dục kết hợp lời ca của 
bài “Tiếng chú gà trống gọi” 
VĐCB: Bật liên tục về phía trước 
TCVĐ: Ai nhanh nhất 
Tập với vòng gậy VĐCB: Đi trên vạch kẻ sẵn 
TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
Tập các động tác của bài tập 
phát triển chung như: hô hấp, 
tay vai, lườn bụng, chân. 
VĐCB: Chuyền theo hướng thẳng 
TCVĐ: Cáo và thỏ 
Tập với vòng gậy VĐCB: Chạy chậm 60 – 80 cm 
TCVĐ: Nu na nu nống 
6 
THƢC 
VẬT 
Tập các động tác kết hợp với 
cờ, nơ 
VĐCB: Trèo qua ngế dài 1.5m x30cm 
TCVĐ: Chồng nụ chồng hoa 
Tập các động tác của bài tập VĐCB: Ném xa băng 1 tay 
 9 
phát triển chung như: hô hấp, 
tay vai, lườn bụng, chân. 
TC: Mèo đuổi chuột 
Tập kết hợp vòng gậy 
VĐCB: Ném xa bằng 2 tay, chạy nhanh 
10 m 
Võ tay không VĐCB: Bật nhảy từ trên cao xuống 
TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
7 
GIAO 
THÔNG 
Tập các động tác của bài tập 
phát triển chung như: hô hấp, 
tay vai, lườn bụng, chân. 
VĐCB: Bật tách khép chân qua 5 ô 
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 
Tập thể dục kết hợp lời ca của 
bài “Em đi qua ngã tư đường 
phố” 
VĐCB: Bật qua vật cản 10-15 cm 
TCVĐ: Ném vòng cổ chai 
Tập với vòng gậy VĐCB: Nhảy lò cò 3m 
TCVĐ: Ai nhanh nhất 
Tập thể dục kết hợp lời ca của 
bài “Em đi chơi thuyền” 
VĐCB: Bật sâu 25cm 
TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 
8 
HIỆN 
TƢỢNG 
TỰ 
NHIÊN 
Tập các động tác của bài tập 
phát triển chung như: hô hấp, 
tay vai, lườn bụng, chân. 
VĐCB: Ném trúng đích bằng 1 tay 
TCVĐ: Trời nắng trời mưa 
Tập với vòng gậy VĐCB: Truyền bóng qua đầu. 
TCVĐ: Ai ném xa nhất 
Tập thể dục kết hợp lời ca của 
bài “ Trời nắng trời mưa” 
VĐCB: Bật xa 30 – 40cm 
TCVĐ: Cướp cờ 
9 
QUÊ 
HƢƠNG 
ĐẤT 
NƢỚC 
BÁC HỒ 
Tập các động tác của bài tập 
phát triển chung như: hô hấp, 
tay vai, lườn bụng, chân. 
VĐCB: Trườn theo hướng thẳng 
TCVĐ: Kéo co 
Tập thể dục kết hợp lời ca của 
bài “Như có Bác hồ” VĐCB: Ném xa bằng 1 tay, bật xa 30- 
40cm 
Võ tay không 
VĐCB: Chạy nhanh 15m, ném trúng 
đích nằm ngang 
3.3. Khuyến khích tính tự giác và tích cực ở trẻ 
Bởi giáo dục thể chất cho trẻ là một quá trình sư phạm, cho nên giáo viên 
không những phải dạy cho trẻ biết bắt chước, mô phỏng, làm đúng được các động tác 
 10 
vận động mà còn phải thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng cho trẻ những phẩm chất đạo 
đức, mà tiêu biểu trong đó là ý thức tự giác, tích cực, khả năng chịu đựng và tập 
trung ý chí trong hoạt động thể dục thể thao. Những giờ học giáo dục thể chất thường 
đòi hỏi trẻ phải vận động tích cực, đôi khi điều đó quá dồn dập so với những hoạt 
động thường ngày của trẻ, bên cạnh đó, cơ thể trẻ còn non nớt, khả năng tập trung 
kém, khiến trẻ khó mà theo kịp được nội dung bài học. Nhiệm vụ của cô là phải 
thường xuyên bồi dưỡng cho trẻ có thói quen lắng nghe những lời chỉ bảo trong quá 
trình tập luyện, đồng thời cũng khuyến khích trẻ tự giác tích cực trong hoạt động. 
Kèm theo đó cô cũng cần không ngừng cải tiến phương pháp dạy, lựa chọn nội dung 
cho phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ, để trẻ có thể theo kịp bài học 
một cách tự nhiên nhất. 
Ví dụ: Trong giờ thể dục “Bò chui qua cổng về nhà” cô cho trẻ chia thành 2 
đội thi đua với nhau, như vậy trẻ sẽ tự giác và tích cực tham gia hoạt động hơn. 
3.4. Lồng ghép, tích hợp và tổ chức bằng hình thức đa dạng, khéo léo. 
Việc tham gia tích cực vào buổi tập vận động, trẻ tập trung chú ý vào nội dung 
vận động, khả năng lĩnh hội kỹ năng vận động... Phụ thuộc không nhỏ vào hình thức 
tổ chức của giáo viên. Nhận thức được điều đó, tôi đã nghiên cứu, chuẩn và tổ chức 
các hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ tại lớp mình dưới nhiều hình thức khác nhau, 
lồng ghép âm nhạc, văn hoặc aerobic, yoga .... phù hợp với từng nội dung hoạt động, 
điều đó giúp trẻ lớp tôi luôn hứng thú tham gia tích cực vận động một các tự giác. 
Trên tiết học: 
Ví dụ 1: Với hoạt động thể chất là: Tung bóng lên cao và bắt bóng, Trò chơi : 
Chuyền bóng (chủ điểm gia đình) 
Đầu tiên tôi chọn địa điểm sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng và chuẩn bị bóng nhựa, 
rổ đựng, sau đó kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi ra sân tập. Để gây hứng thú cho 
trẻ tôi tổ chức tiết học dưới hình thức một hội thi " Bé khỏe mầm non". 
+ Khởi động: phần thi thứ nhất: phần thi diễu hành ( tôi cho trẻ đi, chạy dưới 
nhiều hình thức khác nhau trên nền nhạc " Đoàn tàu nhỏ xíu"). 
 11 
+ Bài tập phát triển chung: phần đồng diễn ( Trẻ tập các động tác: Tay, vai, 
bụng, lườn, chân) 
+ Vận động cơ bản: phần thi " Bé khéo". 
Đầu tiên tôi tiến hành làm mẫu cho trẻ quan sát, tôi chọn vị trí đứng phù hợp 
để trẻ dễ quan sát, sau đó tôi làm mẫu lần hai kết hợp phân tích, giảng giải, mời 1-2 
trẻ nhanh nhẹn lên thực hiện lại. Sau đó tôi lần lượt cho trẻ lên thực hiện, thi đua theo 
tổ, nhóm...và trong quá trình trẻ thực hiện tôi chú ý sửa sai, động viên khuyến khích 
trẻ kịp thời. 
+ Trò chơi vận động: phần thi : tài năng: ( trẻ chơi chuyền bóng ) 
+ Đến phần hồi tĩnh tôi cho trẻ tập các động tác nhẹ nhàng của yoga trên nền 
nhạc nhẹ. 
Với việc tổ chức trên tiết dạy dưới hình thức tổ chức hội thi, mang yếu tố thi 
đua trẻ được thể hiện nhanh hơn, khéo hơn để giành phần thắng. 
Thể dục sáng 
Để tổ chức tốt các hoạt động thể dục sáng cho trẻ tôi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng 
cho trẻ đảm bảo đẹp mắt, hấp dẫn và thường chọn địa điểm rộng, thoáng mát dùng 
được thay đổi dể gây sự hứng thú cho trẻ. 
Ví dụ 1: Với chủ điểm bản thân thực hiện trong 4 tuần 
Tuần 1 tôi cho tập với vòng, tuần 2 tập với gậy, tuần 3 tập với nơ và tuần 4 tôi 
có thể thay dụng cụ khác. trong tuần tôi cũng thay đổi nội dung bài tập: thứ 2, thứ 4 
trẻ tập theo lời bài ca; thứ 3, thứ 5, thứ 6 tập các động tác của bài tập phát triển 
chung. 
Phút thể dục: Nội dung vận động của phút thể dục phụ thuộc vào mục đích 
sử dụng nhằm giảm mệt mỏi của cơ quan, bộ phận nào: Tăng sự tập trung chú ý hay 
chỉ là thay đổi trạng thái vận động. 
Ví dụ: Khi trẻ giảm chú ý vào hoạt động, cô có thể sử dụng bài hát, bài thơ, 
câu chuyện ngắn và khuyến khích trẻ mô phỏng động tác theo cô. Ví dụ: truyện " Hai 
anh chàng": có một anh béo lùn ( cho trẻ hạ thấp người xuống ), bê một quả bí ngô to 
 12 
đi chợ ( tay khoái rộng, chân khuỳnh to ), anh dáng đi lặc lè, lặc lè ( bắt chước dáng 
đi ). Có một anh cao kều ( nhún chân vươn người lên), vác một bó mía dài( xòe hai 
tay thạt dài sang hai bên), anh hùng cũng đi vào chợ( bắt chước dáng đi). anh béo 
lùn( hạ thấp người xuống) gặp anh cao kều ( Nhún chân vươn cao người lên ), hai 
anh cùng đi vào chợ..... tôi thường xuyên áp dụng các hình thức này trong các giờ 
học của trẻ. 
Trò chơi vận động: 
Trò chơi vận động là một hình thức trong giáo dục phát triển vận động, nó có 
vai trò quan trọng trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của trẻ, cũng với những 
trò chơi quen thuộc nhưng tôi đưa vào những yếu tố mới với sự sáng tạo, linh hoạt 
giúp cho mỗi lần tổ chức trên cùng một trò chơi nhưng trẻ luôn có sự hứng thú, tham 
gia tích cực. 
Ví dụ: Cũng với trò chơi " Nhảy lò cò " đầu tiên tôi cho từng trẻ thi nhau nhảy 
từng bạn một, khi trẻ đã chơi thành thạo tôi có thể nâng cao dần như nhảy lò cò theo 
đôi. Bằng việc thay đổi hình thức chơi, nâng cao độ khó dần của trò chơi, tôi thấy 
rằng ngoài việc thúc đẩy trẻ tích cực vận động, thì nó còn giúp cũng cố và nâng cao 
kĩ năng, kĩ xảo vận động cho trẻ. 
Dạo chơi ngoài trời: 
Dạo chơi với mục tiêu giáo dục phát triển vận động được tổ chức vào buổi 
sáng khoảng một lần trong một tuần trong khuôn viên nhà trường . khi cho trẻ đi dạo 
chơi tôi chuẩn bị địa điểm dạo chơi phù hợp như: ( Đi thăm quan vườn rau, tham 
quan vườn cổ tích ) . Ngoài ra thỉnh thoảng tôi còn tổ chức cho trẻ đi thăm quan, dạo 
chơi ngoài khuôn viên nhà trường nhưng không quá xa trường , đường đến địa điểm 
chơi thuận tiện cho trẻ đi bộ đến và về trường mà không bị mất sức. Cô cho trẻ xếp 
hàng dài theo cô cùng đi bộ đến địa điểm dạo chơi. Tại địa điểm chơi, cô tổ chức cho 
các nhóm trẻ rèn luyện các vận động đã học trong điều kiện tự nhiên hay chơi các trò 
chơi với bóng, gậy, vòng... Cuối cuộc dạo chơi, cô cho cả lớp chơi trò chơi vận động 
 13 
nhẹ nhàng. Hết thời gian chơi, cô nhận xét về ý thức kỉ luật , mức độ tham gia luyện 
tập, tuyên dương trẻ. Sau đó, trẻ xếp hàng cùng cô đi về lớp. 
Tuần lễ sức khỏe: Là hình thức nghỉ ngơi tích cực dành cho trẻ trong suốt một 
tuần, khi cho trẻ tham gia các trò chơi, bài tập trong tuần lễ sức khỏe tôi lựa chọn 
hình thức tổ chức sao cho linh hoạt, khéo léo giúp củng cố kĩ năng vận động, phát 
triển tính tự lực, sáng tạo của trẻ bằng các thủ thuật như: gây hứng thú, thay đổi hình 
thức chơi nhưng nội dung không đổi, đảm bảo hệ thống bài tập, trò chơi phong phú 
đi từ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp để trẻ thích ứng dần. 
Bên cạnh đó cho xem các hình ảnh, video về các hoạt động thể dục thể thao, 
vận động viên, cầu thủ thi đấu trên máy chiếu... Trò chuyện về cách giữ gìn thân thể, 
ăn uống hợp lí, cách luyện tập... có hình ảnh minh họa đi kèm. 
Bên cạnh đó để tạo yếu tố bất ngờ, vui vẽ, tôi còn mời phụ huynh tham dự vào 
một hoạt động thể thao cùng với trẻ hoặc chuẩn bị một số trò chơi, tiết mục biểu diển 
và những vận động, đơn giản mà chưa từng cho trẻ làm quen từ trước. 
Ngày hội thể dục thể thao: 
Xây dựng trên cơ sở những bài tập, trò chơi vận động quen thuộc khi tổ chức 
hội thao cho trẻ, tôi và giáo viên cùng lớp làm trọng tài điều khiển các phần thi của 
lớp mình. 
Ví dụ: Nội dung ngày hội gồm trò chơi với bóng. Bắt đầu trò chơi đơn giản, 
sau đó phức tạp hóa và đưa ra yêu cầu vận động cao hơn. 
+ Giai đoạn 1: Trò chơi vừa ném bóng vừa tiến lên phía trước; Vượt qua 
chướng ngại vật, không làm đổ chúng. 
+ Giai đoạn 2: Trò chơi ném và bắt bóng. 
+ Giai đoạn 3: ném bóng vào rổ. 
Mỗi trò chơi được thực hiện 2 lần. Khi hướng dẫn trẻ chơi, tôi chia trẻ làm 2 
đội ngang sức nhau. Kết quả vận động được tính bằng điểm và thông báo trên bảng, 
trong quá trình vận động tôi kết hợp với cô phụ, khích lệ trẻ cổ vũ nhiệt tình cho các 
bạn, giúp cho cuộc thi thêm sôi nổi. khi kết thúc, tôi không những nêu tên đội thắng 
 14 
mà còn cả những cá nhân trẻ thắng cuộc. Qua quá trình tổ chức hội thao tôi nhận 
thấy đây là một hoạt động mà tất cả trẻ điều được tham gia trực tiếp vào hoạt động 
thể dục, thể thao, có yếu tố thi đua nên trẻ hưởng ứng rất tích cực, cố gắng vượt khó 
để giành chiến thắng, hào hứng, sôi nổi. 
Đặc biệt là dưới hình thức “Hội thi” đã đem đến cho trẻ tính tích cực vận 
động. Mạnh dạn, tự tin khi tham gia các hoạt động. Qua đó đã giúp trẻ lĩnh hội được 
các kỹ năng vận động, khả năng phối hợp và nâng cao ý thức trách nhiệm của mình 
khi tham gia hoạt động. Vì vậy hàng năm tôi đã mạnh dạn tổ chức hội thi cho các 
cháu trong lớp sau đó chọn một đội tham gia hội thi cấp trường và đều đạt kết quả 
cao 
( Hình ảnh trẻ tham gia hội thi) 
Lồng ghép mọi lúc, mọi nơi. 
Đây là một trong những hình thưc vô cùng quan trọng trong việc giúp cho 
chúng ta củng cố kĩ năng vận động cho trẻ. Đó là chúng ta có thể cho trẻ tập đi lại 
nhiều lần một động tác, hoặc chúng ta đưa giáo dục thể chất lồng ghép vào các hoạt 
động khác để trẻ ghi nhớ sâu vận động một cách chủ đích. Đồng thời duy trì thói 
quen vận động tích cực cho trẻ. 
Ví vụ 1: Đón trẻ: Để nâng cao hiểu biết của trẻ về bảo vệ sức khỏe, tôi trò 
chuyện với trẻ, hỏi trẻ sáng ngủ dậy con thường làm gì? con rửa mặt như thế nào? 
con rửa bộ phận nào trên mặt trước? Con biết vì sao phải rửa mắt trước không?... 
 15 
Ví dụ 2: Trong tiết học MTXQ: Nội dung "cho trẻ trò chuyện về các bộ phận 
trên cơ thể " tôi cho trẻ tự kể về các bộ phận trên cơ thể của mình và nói lên chức 
năng của từng bộ phận. 
Ví dụ 3: Giờ ăn trưa: Trong khi chuẩn bị cho bữa ăn tôi cho trẻ làm một số 
công việc tự phục vụ như: Xếp bàn, xếp ghế, gấp khăn, hay chờ chia cơm, tôi cho 
trẻ đọc thơ về giáo dục sức khỏe, vừa đọc vừa mô phỏng động tác hoặc chơi trò 
chơi' Gà đi ngủ" 
3.5. Đánh giá khen thưởng kịp thời. 
Để động lực thúc đẩy sự vui thích và tạo được nề nếp thói quen cho trẻ,tôi đã 
tham mưu với ban giám hiệu đại diện hội cha mẹ học sinh của lớp phát động phong 
trào thi đưa với các tiêu chí cụ thể “Bé chăm, bé khỏe” nhằm rèn luyện kỹ năng tập 
luyện cho trẻ để cuối năm có một món quà nhỏ trao tặng trẻ nào thực hiện tốt nhất. 
Trẻ em vốn là biểu tượng cho sự trong sáng, dễ bị tổn thương, không có khả 
năng tự vệ. Chính vì vậy mà mọi tác động về mặt tâm lý do người lớn chung và 
giáo viên mầm non nói riêng tác động đều có tác động không nhỏ đến quá trình 
phát triển toàn diện của trẻ. Do đó việc đánh giá, nhận xét, khen thưởng trẻ vận 
động luôn luôn là một trong những nội dung được tôi chú trọng đặc biệt. 
Mỗi lần nhận xét ở cuối tiết học thì việc đầu tiên là tôi nêu những ưu điểm, 
khuyết điểm chung của cả lớp. Sau đó tuyên dương trẻ tạp tốt và có ý thức học tập. 
Ví dụ: Cô thấy lớp mình hôm nay các con thực hiện bài tập rất tốt và khéo 
léo, đặc biệt cô tuyên dương các bạn : Bảo Nam, Thúy Quỳnh, Ánh Hồng, Nhung 
đã thực hiện bài tập rất tố và chú ý lắng nghe cô hướng dẫn, nhưng còn một số bạn 
vẫn còn chậm và chưa chu ý vào bài tập, các con cố gắng chú ý và tập tốt hơn trong 
buổi học sau nhé. 
Với hình thức nhận xét như vậy, tôi vừa giúp trẻ thực hiện tốt cảm thấy vui 
vẽ với thấy tự ti về bản thân mà còn làm cho trẻ thấy vui khi kết quả đạt được của 
các bạn và cố gắng hơn trong buổi tập lần sau. 
3.6. Kết hợp miêu tả, giải thích rõ ràng khi thực hiện bài tập.

File đính kèm:

  • pdfskkn_mot_so_bien_phap_phat_trien_tinh_tich_cuc_van_dong_tron.pdf