Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi ở trường mầm non

Thực hiện tốt công tác điều tra trẻ trên địa bàn và sử dụng tốt phần mềm phổ cập giáo dục mầm non.

Ban giám hiệu hướng dẫn toàn thể giáo viên về công tác điều tra trẻ trên địa bàn: Giáo viên kết hợp với tổ trưởng tổ dân phố, cộng tác viên dân số để điều tra đầy đủ hộ gia đình không bỏ sót, cách ghi phiếu điều tra: đầy đủ thông tin, điều tra trực tiếp từng hộ gia đình, phiếu điều tra phải có chữ kí của chủ hộ và chính quyền địa phương.

Sử dụng tốt phần mềm PCGDMN để tổng hợp

d. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non, thực hiện tốt chương trình GDMN mới đảm bảo 100% hoàn thành chương trình

Trường Mầm non nơi tôi công tác tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở tất cả các nhóm lớp đặc biệt là các lớp 5 tuổi tuổi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

* Ban giám hiệu Nhà trường

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới cụ thể theo từng lớp, từng tháng, năm.

Chỉ đạo tốt về công tác chuyên môn, tạo điều kiện cho 100% GV được tham gia các lớp tập huấn do phòng giáo dục mở.

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, vận động và phối hợp với các đoàn thể, hội phụ huynh nhằm hỗ trợ kinh phí, cung cấp nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi. Tạo điều kiện cho GV được đi thăm quan, học hỏi các trường trọng điểm trong và ngoài quận

Chỉ đạo tổ chuyên môn họp bàn, thống nhất các kế hoạch nhằm thực hiện tốt chương trình theo 5 tiêu trí. Sau mỗi chủ đề có tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời và đề ra kế hoạch thực hiện chủ đề tiếp theo.

 Chỉ đạo đánh giá sự phát triển của trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi theo hướng dẫn.

* Giáo viên nhà trường

 GV được trực tiếp tham gia vào các lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng chuyên môn. Có đầy đủ hồ sơ sổ sách, xây dựng kế hoạch giảng dạy theo đúng kế hoạch của ngành.

 Thực hiện đầy đủ và lồng ghép, tích hợp hài hòa các nội dung giáo dục theo 5 tiêu chí để đảm bảo cho trẻ phát triển toàn diện.

 Kết hợp hài hòa giữa nuôi và dạy, giữa chăm sóc và giáo dục nhằm phát triển toàn diện cho trẻ chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1.

Lồng ghép tích hợp các nội dung giáo dục vệ sinh dinh dưỡng; an toàn giao thông; Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng vào các hoạt động một cách nhẹ nhàng, hợp lý và đầy đủ.

 Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong Nhà trường. Tích cực sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.

e. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL giáo viên và nhân viên trong nhà trường

Hoàn thiện bộ máy lãnh đạo và các tổ chức trong nhà trường ngay từ đầu năm học đặc biệt là các tổ chuyên môn. Xây dựng và thành lập Hội đồng trường. Phân công giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm, có khả năng thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ vào các lớp 5 tuổi

Quản lý và sử dụng tốt về cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị hiện có . Tham mưu với các cấp lãnh đạo bổ xung đầy đủ cơ sở vật chất cho các lớp 5 tuổi và nhà trường.

Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp

 

doc 18 trang daohong 08/10/2022 24420
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi ở trường mầm non", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi ở trường mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi ở trường mầm non
uận Long Biên về việc kiểm tra Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi Quận Long Biên.
Kế hoạch phổ cập giáo dục của UBND Phường Việt Hưng vế công tác phổ cập giáo dục mầm non giai đoạn: 2010 - 2015
- Đảng uỷ phường trong phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng năm 2015 và năm 2016 đã chỉ đạo cụ thể công tác giáo dục trong đó công tác phổ cập GDMN trẻ năm tuổi.
2. Thực trạng nhà trường trước khi thực hiện việc phổ cập giáo dục mầm non: 
Trường Mầm non nơi tôi công tác đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường có tập thể sư phạm đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, phát huy truyền thống của nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, trường có:
- Tổng số CBGV: 67 đ/c đạt chuẩn 100% ( trong đó: 86% trên chuẩn)
Trong đó: GV dạy lớp 5 tuổi là: 8 Đ/c 
- Tổng số trẻ: 666 cháu 
- Trong đó: 
+ Nhà trẻ: 120 cháu
+ Mẫu giáo: 546 cháu
- Tổng số nhóm, lớp: 20 lớp
- Trong đó: 
 	+ 3 lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng 
Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt: nhà trẻ = 35%, mấu giáo = 94% riêng trẻ 5 tuổi = 100% 
 	+ 17 lớp mẫu giáo (7 lớp MN bé , 6 lớp MG nhỡ , 4 lớp MG lớn (5 tuổi ) 
- Cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đầy đủ theo thông tư 02 của bộ giáo dục ban hành.
* Thuận lợi: Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục Quận Long Biên, ban chỉ đạo phổ cập giáo dục phường cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên. 
Đảng uỷ và chính quyền địa phương quan tâm có các văn bản chỉ đạo và kiểm tra thường xuyên về công tác PCGDMN trẻ năm tuổi tại trường mầm non và phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phổ cập cũng như chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phổ cập đúng nội dung và thời gian hoàn thành.
100% CBQL và giáo viên lớp năm tuổi nhà trường được tập huấn bồi dưỡng về công tác phổ câp GDMN trẻ năm tuổi và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác được giao.
Cơ sở vật chất để thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi tương đối tốt, nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia Bên cạnh đó, trường còn nhận được sự quan tâm đầu tư từ cấp huyện về trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho lớp mẫu giáo năm tuổi.
Về đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường: Đạt chuẩn 100% trở lên, có năng lực, điều kiện và được trang bị đầy đủ kiến thức để thực hiện tốt chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.
* Khó khăn:
Là những năm đầu tiên thực hiện chương trình Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên phần mềm trực tuyến nên bước đầu còn nhiều hạn chế trong công tác thực hiện.
Một số phụ huynh chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục trẻ năm tuổi nên chưa có sự phối hợp với nhà trường để thực hiện đạt hiệu quả cao.
3. Các giải pháp thực hiện công tác PCGDMN trẻ 5 tuổi
a. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và tăng cường  huy động trẻ em 5 tuổi đến lớp, đến trường.
Nhà trường đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ, UBND phường về công tác phổ cập GDMN trẻ năm tuổi, nhà trường phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể trong phường làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phổ cập GDMN trẻ năm tuổi: Quyết định 239/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ tới các ban ngành đoàn thể, tới các bậc cha mẹ tạo sự hưởng ứng tích cực của cha mẹ trẻ và sự ủng hộ của cộng đồng
Nhà trường phối kết hợp chặt trẽ với Ban đại diện hội cha mẹ học sinh của các lớp 5 tuổi, triển khai họp phụ huynh đưa ra phương hướng kế hoạch hoạt động của lớp, của trường với hội cha mẹ để có sự phối hợp và thống nhất trong thực hiện kế hoạch phổ cập.
Thắt chặt mối quan hệ với hội phụ huynh, phát huy vai trò hoạt động của Hội. 
Nhà trường phối hợp với y tế, với các tổ dân phố để làm tốt công tác điều tra trẻ trên địa bàn một cách chính xác về độ tuổi để vận động và huy động 100% trẻ 5 tuổi trong địa bàn phường được đến trường và được chăm sóc giáo dục 2 buổi/ngày tại trường, duy trì và phát triển số lượng trẻ nhà trẻ, mẫu giáo bé, nhỡ đến trường đạt và vượt chỉ tiêu giao. 
Đưa chỉ tiêu PCGDMN vào chương trình, kế hoạch của nhà trường theo năm học, tháng, tuần cụ thể. 
 	Thực hiện tốt chế độ chính sách hỗ trợ trẻ 5 tuổi con hộ nghèo và vùng 135 và một số chính sách ưu đãi khác nhằm tăng tỷ lệ trẻ tới trường.
 	Nắm chắc số lượng trẻ 5 tuổi trên địa bàn và tìm hiểu nguyên nhân những trẻ chưa được đến trường, bằng các biện pháp kiên trì vận động để các bậc phụ huynh nhận thấy sự cần thiết cho trẻ 5 tuổi đến trường mầm non. Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp. 
b. Triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi của quận của phường tới toàn thể CBGV, nhân viên và phụ huynh học sinh trong toàn trường , phân công giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo nhà trường cụ thể như sau: 
* Hiệu trưởng 
Phụ trách chung chỉ đạo, tổ chức  thực hiện kế hoạch phổ cập của phường, quận và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác phổ cập trẻ 5 tuổi với địa phương và ngành giáo dục 
Tham mưu với các cấp các ngành về đầu tư kinh phí xây dựng  CSVC 
Phụ trách công tác xây dựng CSVC và mua sắm trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi 
Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong nhà trường thực hiện kế hoạch phổ cập đúng thời gian và nội dung công việc. 
* Hiệu phó 
Tham dự các lớp tập huấn tại phòng giáo dục, phường và triển khai tại trường 
Chỉ đạo công tác điều tra trẻ trên địa bàn - Tổng hợp kết quả 
 	Kiểm kê toàn bộ CSVC trang thiêt bị ĐDĐC theo TT 02 ( 124 danh mục) - Tham mưu với hiệu trưởng có kế hoạch mua sắm 
Chỉ đạo và kiểm tra thường xuyên 4 lớp về soạn giảng theo chương trình GDMN mới và công tác bảo quản sử dụng ĐDĐC trang thiết bị, công tác đánh giá trẻ 5 tuổi theo quy định 
Kiểm tra việc theo dõi sức khoẻ và chỉ đạo công tác phòng chống suy dinh dưỡng 
 	Hoàn chỉnh bộ hồ sơ PCGDMN trẻ 5 tuổi  tại trường 
* Chủ tịch công đoàn 
Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBGV và học sinh theo quy định của nhà nước 
 	Cùng với hiệu phó kiểm kê CSVC, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi và tham mưu với hiệu trưởng về mua sắm CSVC, đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị cho 4 lớp 5 tuổi 
Phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong nhà trường. Đề nghị khen thưởng kịp thời những cá nhân tập thể thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5T 
* Giáo viên dạy lớp MGL 5 tuổi 
Thực hiện tốt công tác điều tra trẻ trên địa bàn đầy đủ, chính xác 
Thực hiện dạy đúng chương trình GDMN mới 
Thực hiện tốt công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ, có các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ trẻ SDD của lớp chỉ còn dưới 2% 
Bảo quản và sử dụng tốt trang thiết bị ĐDĐC, làm bổ xung đồ dùng dạy học và đồ chơi đủ theo danh mục tối thiểu cho lớp 5T 
Đánh giá trẻ 5T theo đúng hướng dẫn ( theo bộ chuẩn trẻ 5 tuổi ) 
Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh về công tác phổ cập trẻ 5T, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 và nuôi dạy trẻ theo khoa học 
* Y tế học đường: 
Theo dõi sức khoẻ trẻ, kết hợp trạm y tế phường Việt Hưng khám bệnh định kì cho trẻ và cho CBGV và nhân viên. Chỉ đạo tốt công tác phòng chống dịch bệnh và phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ  
Thực hiện tốt công tác phòng chống suy dinh dưỡng và VS an toàn thực phẩm
(Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống chỉ còn dưới 2%)
*Kế toán:
Lập kế hoạch thu - Chi ngân sách, quỹ học phí và quỹ thoả thuận của phụ huynh tham mưu với hiệu trưởng để ưu tiên đầu tư kinh phí mua sắm cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng , đồ chơi cho 4 lớp MG 5 tuổi theo thông tư 02 của bộ giáo dục ban hành.
Cùng với hiệu phó kiểm kê cơ sở vật chất 5 lớp năm tuổi, lập sổ theo dõi tài sản danh mục trang thiết bị đồ dùng đồ chơi tăng giảm hàng năm của 4 lớp năm tuổi 
* Các thành viên khác trong nhà trường: 
Tham gia tốt công tác điều tra trẻ trên địa bàn (Theo hộ gia đình) 
Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng - chăm sóc và giáo dục trẻ các độ tuổi 
Tuyên truyền vận động phụ huynh trong cộng đồng đưa trẻ đến trường và việc thực hiện công tác phổ cập trẻ 5 tuổi 
Phối hợp tốt với các thành viên trong nhà trường cùng thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi trên địa bàn 
* Hội cha mẹ học sinh 
Phối hợp chặt chẽ với nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi trên địa bàn 
Phối hợp với nhà trường cùng thống nhất nuôi dạy trẻ theo khoa học đảm bảo cho trẻ được phát triển toàn diện chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học trường phổ thông 
Đưa trẻ đi học đều, đóng góp đầy đủ các khoản tiền phục vụ cho việc nuôi dạy trẻ 
Đóng góp nguyên vật liệu, phế liệu để các cô giáo làm thêm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ .
c. Thực hiện tốt công tác điều tra trẻ trên địa bàn và sử dụng tốt phần mềm phổ cập giáo dục mầm non.
Ban giám hiệu hướng dẫn toàn thể giáo viên về công tác điều tra trẻ trên địa bàn: Giáo viên kết hợp với tổ trưởng tổ dân phố, cộng tác viên dân số để điều tra đầy đủ hộ gia đình không bỏ sót, cách ghi phiếu điều tra: đầy đủ thông tin, điều tra trực tiếp từng hộ gia đình, phiếu điều tra phải có chữ kí của chủ hộ và chính quyền địa phương. 
Sử dụng tốt phần mềm PCGDMN để tổng hợp 
d. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non, thực hiện tốt chương trình GDMN mới đảm bảo 100% hoàn thành chương trình 
Trường Mầm non nơi tôi công tác tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở tất cả các nhóm lớp đặc biệt là các lớp 5 tuổi tuổi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. 
* Ban giám hiệu Nhà trường 
Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới cụ thể theo từng lớp, từng tháng, năm...
Chỉ đạo tốt về công tác chuyên môn, tạo điều kiện cho 100% GV được tham gia các lớp tập huấn do phòng giáo dục mở.
Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, vận động và phối hợp với các đoàn thể, hội phụ huynh nhằm hỗ trợ kinh phí, cung cấp nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi. Tạo điều kiện cho GV được đi thăm quan, học hỏi các trường trọng điểm trong và ngoài quận
Chỉ đạo tổ chuyên môn họp bàn, thống nhất các kế hoạch nhằm thực hiện tốt chương trình theo 5 tiêu trí. Sau mỗi chủ đề có tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời và đề ra kế hoạch thực hiện chủ đề tiếp theo. 
 Chỉ đạo đánh giá sự phát triển của trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi theo hướng dẫn.
* Giáo viên nhà trường 
 GV được trực tiếp tham gia vào các lớp tập huấn, lớp bồi dưỡng chuyên môn. Có đầy đủ hồ sơ sổ sách, xây dựng kế hoạch giảng dạy theo đúng kế hoạch của ngành.
 Thực hiện đầy đủ và lồng ghép, tích hợp hài hòa các nội dung giáo dục theo 5 tiêu chí để đảm bảo cho trẻ phát triển toàn diện.
 Kết hợp hài hòa giữa nuôi và dạy, giữa chăm sóc và giáo dục nhằm phát triển toàn  diện  cho trẻ chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1. 
Lồng ghép tích hợp các nội dung giáo dục vệ sinh dinh dưỡng; an toàn giao thông; Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng vào các hoạt động một cách nhẹ nhàng, hợp lý và đầy đủ.
 Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong Nhà trường. Tích cực sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. 
e. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL giáo viên và nhân viên trong nhà trường 
Hoàn thiện bộ máy lãnh đạo và các tổ chức trong nhà trường ngay từ đầu năm học đặc biệt là các tổ chuyên môn. Xây dựng và thành lập Hội đồng trường. Phân công giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm, có khả năng thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ vào các lớp 5 tuổi
Quản lý và sử dụng tốt về cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị hiện có . Tham mưu với các cấp lãnh đạo bổ xung đầy đủ cơ sở vật chất cho các lớp 5 tuổi và nhà trường.
Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp  
Tạo điều kiện cho CBGV tham gia các lớp học nâng chuẩn có chất lượng như: Các lớp cao đẳng, đại học. Các lớp bồi dưỡng chuyên môn do sở GD và phòng GD mở
Toàn thể CBQL, GV và nhân viên  trong nhà trường và đặc biệt giáo viên ở các lớp 5 tuổi thực hiện tốt các cuộc vận động các phong trào thi đua. Có phẩm chất đạo đức lối sống tốt. Chấp hành tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có giáo viên vi phạm pháp luật, không có giáo viên yếu kém. Gia đình đạt gia đình văn hóa.
Thực hiện nghiêm túc điều lệ trường mầm non, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Các nội quy, quy chế của ngành, của trường.
Tham gia tốt các phong trào của ngành, của trường và của địa phương.  Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị và chuyên môn đặc biệt là về chương trình giáo dục mầm non mới, chương trình dạy lớp 5 tuổi 
Nhà trường tạo điều kiện, động viên khuyến khích CBGV tham gia học các lớp bồi dưỡng về tin học, 100% CBGV biết sử dụng máy vi tính và khai thác thông tin trên mạng intenet vận dụng vào công tác chuyên môn, thường xuyên sử dụng bài giảng điện tử ở các lớp 5 tuổi.
Ổn định đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Thực hiện đầy đủ lương, các khoản phụ cấp và các chính sách cho cán bộ giáo viên, nhân viên theo chế độ hiện hành. Hàng năm tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên đi thăm quan học tập trường trọng điểm chất lượng cao của Quận và Thành phố, các danh lam thắng cảnh, các khu di tích lịch sử ở địa phương
Tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và quy định của nhà nước, phát động các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao. 100% cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, có sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời cán bộ giáo viên, nhân viên đạt thành tích cao trong hoạt động chuyên môn và các phong trào thi đua trong nhà trường.
g. Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi  cho các lớp năm tuổi đủ theo thông tư 02 của bộ giáo dục ban hành 
Quyết tâm giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố.
Tận dụng, tiết kiệm các nguồn kinh phí để mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi ở cho các lớp MG 5 tuổi để thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới như: Sử dụng tốt phòng KISDMATR: 100% trẻ 5 tuổi được làm quen  với máy vi tính. Mua đầy đủ các loại đồ dùng dạy và học ở các chủ đề chủ điểm đủ cho toàn bộ học sinh, đảm bảo cho tất cả các cháu đều được sử dụng. 
 Thực hiện tốt chế độ chính sách cho trẻ 5 tuổi. Thực hiện thu, chi quỹ đồ dùng học tập và đồ chơi và sử dụng học phí đúng theo hướng dẫn. 
f. Đẩy mạnh Xã hội hóa công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi 
Nhà trường đã thực sự là lòng cốt trong việc tham mưu cho hội đồng giáo dục cấp cơ sở đảng ủy, chính quyền địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các phòng học và các phòng chức năng theo yêu cầu chuẩn 
Tranh thủ sự ủng hộ của đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân về thực hiện công tác giáo dục của nhà trường và công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường.. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng môi trường giáo dục nhà trường, gia đình , xã hội. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: Trong các cuộc họp, tại nhóm lớp, đến trực tiếp tại gia đình 
Giáo viên đến từng gia đình trên địa bàn để vận động, tuyên truyền về chăm sóc và giáo dục trẻ theo khoa học và sự cấp thiết phải cho trẻ 5 tuổi đến trường mầm non nhằm thực hiện mục tiêu và kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi. Tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia và giám sát hoạt động nuôi dưỡng - chăm sóc và giáo dục trẻ của lớp của trường 
Phối hợp chặt chẽ với  trạm y tế phường cùng chăm sóc bảo vệ và phòng chống dịch bệnh cho trẻ. Phối hợp với các gia đình, các bậc cha mẹ trong việc chăm sóc giáo dục trẻ tạo điều kiện thuận lợi cho con em được học tập vui chơi đảm bảo mối liên hệ thường xuyên giữa nhà trường, giáo viên và các bậc cha mẹ để trao đổi giúp trẻ phát triển toàn diện 
Huy động sự tham gia của gia đình, cộng đồng và các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nhằm tăng cường cơ sở vật chất và tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ 
g. Quản lý chỉ đạo làm đầy đủ hệ thống hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi theo quy định
Các loại văn bản: Có đầy đủ các loại văn bản hướng dẫn chỉ đạo công tác phổ cập của TW&BGD, văn bản của UBND Thành phố và Sở GD&ĐT Hà Nội , văn bản chỉ đạo của UBND Quận Long Biên và PGD&ĐT quận, các văn bản chỉ đạo phổ cập của phường Việt Hưng.
Phiếu điều tra hộ gia đình: Có đầy đủ phiếu điều tra theo từng hộ gia đình, nội dung đầy đủ chính xác có xác nhận của chủ hộ và chính quyền địa phương.
Sử dụng phần mềm phổ cập để lập đủ sổ theo dõi phổ cập, sổ theo dõi trẻ, sổ theo dõi tài sản và các thông tin chính xác theo đúng hướng dẫn của cấp trên.
4. Kết quả đạt được. 
Qua một năm thực hiện công tác PCGD trên phần mềm trực tuyến trường mầm non Hoa Thủy Tiên đã được đoàn kiểm tra PCGDMN trẻ năm tuổi của Quận công nhận đủ điều kiện đạt PCGDMN trẻ năm tuổi và được đánh giá cao trong công tác phối kết hợp với chính quyền địa phương để thực hiện tốt công tác, đạt kết quả cao cụ thể như sau: 
a. Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi lớp mẫu giáo 5 tuổi: 
Trường MN Hoa Thủy Tiên có 4 lớp mẫu giáo 5 tuổi, phòng học được thiết kế xây dựng kiên cố, diện tích và các quy định khác về phòng học đảm bảo theo yêu cầu điều lệ trường mầm non. 
Trang thiết bị đồ dùng đồ chơi 4 lớp mẫu giáo 5 tuổi: đầy đủ theo danh mục đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu được quy định tại thông tư số 02/2010-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành. Ngoài ra còn có thêm phòng vi tính với phần mềm Kisdmart cho trẻ hoạt động. 
Trường  có đầy đủ sân chơi, đồ chơi ngoài trời và công trình vệ sinh đảm bảo theo quy định chuẩn 
b. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, việc thực hiện chế độ chính sách theo quy định đối với trẻ em năm tuổi như sau:  
- Tổng số trẻ 5 tuổi (sinh năm 2010) trên địa bàn phường đã được huy động 100% ra lớp.
- 100% trẻ đến trường được ăn bán trú tại trường, được chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non và đánh giá theo Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi của Bộ giáo dục.
- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN đạt 100%
- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN đạt 100%
- Đảm bảo an toàn cho trẻ đạt100% 
- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần đạt 97,5%;
- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi:
          + Tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 1.7%;
          + Tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi: 1.3%.
* Tình hình đội ngũ, chất lượng giáo viên lớp mẫu giáo 5 tuổi: 
- Tổng số lớp năm tuổi: 4 lớp
- Tổng số giáo viên: 8 
 + Trình độ trên chuẩn = 80% 
 + Đạt chuẩn = 20%
 + 100% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường
* Hệ thống hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi 
Các loại văn bản: Có đầy đủ các loại văn bản hướng dẫn chỉ đạo công tác phổ cập của TW&BGD, văn bản của UBND Thành phố và Sở GD&ĐT, văn bản của UBND Quận và phòng giáo dục, các văn bản chỉ đạo phổ cập của phường Việt Hưng.
 Phiếu điều tra hộ gia đình: Có đầy đủ phiếu điều tra theo từng hộ gia đình, nội dung đầy đủ chính xác có xác nhận của chủ hộ và chính quyền địa phương.
  Có đủ sổ theo dõi phổ cập, sổ theo dõi trẻ, sổ theo dõi tài sản và các thông tin chính xác theo đúng quy định.
* Đánh giá chung 
- Ưu điểm 
 BGH nhà trường làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể địa phương về công tác PCGDMN trẻ năm tuổi.
 Nhà  trường tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác PCGDMN trẻ năm tuổi tại phòng GD, triển khai tới toàn thể CBQL, GV, nhân viên và phụ huynh trong toàn trường.
Nhà trưởng đảm bảo mọi chế độ chính sách cho CBGV và học sinh theo chế độ của nhà nước.
Trường có đủ lớp học, phòng chức năng và đồ dùng, đồ chơi trang thiêt bị theo thông tư 02 cho 4 lớp năm tuổi đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng - chăm sóc và giáo dục trẻ theo yêu cầu chuẩn PCGDMN trẻ năm tuổi và chương trình GDMN mới của Bộ giáo dục ban hành. 
Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ của nhà trường đạt yêu cầu chuẩn theo tiêu chí đánh giá bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi: Bé ngoan: 98%, tỷ lệ trẻ SDD và béo phì dưới 2%.
Đội ngũ CBQL, GV và nhân viên nhà trường đủ, đảm bảo đạt chuẩn và trên chuẩn: 100%, Giáo viên dạy lớp năm tuổi có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, yêu nghề, yêu trẻ là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp quận và xếp loại xuất sắc chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy đị

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_thuc_hien_cong_tac_ph.doc