Báo cáo biện pháp Phương pháp dạy học trong hoạt động ngoài giờ lên lớp ở Lớp 7 trường THCS Khương Đình

Tổ chức các tiết HĐGDNGLL đã được triển khai rộng rãi ở các khối lớp trong các nhà trường THCS . Trong nhiều năm qua, trường THCS Khương Đình đã thực hiện nghiêm túc các tiết HĐGDNGLL theo đúng Phân phối chương trình của Bộ Giáo dục &Đào tạo. Giáo viên chủ nhiệm đã được trang bị đủ sách giáo viên, sách tham khảo, tổng phụ trách được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng tổ chức điều hành các hoạt động. Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo sát sao tới việc tổ chức các HĐGDNGLL. Các tiết chuyên đề HĐGDNGLL được tổ chức đều đặn 2 chuyên đề/ học kì và được sắp xếp thời gian thực hiện phù hợp để giáo viên đại diện và cán bộ lớp có thể tham dự đầy đủ. Giáo viên chủ nhiệm -đa số còn trẻ tuổi- nên rất năng động, sáng tạo, tiếp cận với công nghệ thông tin nhanh. Nhà trường luôn sẵn sàng đón nhận các chuyên đề HĐGDNGLL cấp quận mà phòng GD- ĐT giao phó và đầu tư có hiệu quả. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của nhà trường phát triển tương đối mạnh. Học sinh tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Nhà trường cố gắng đầu tư những trang thiết bị để phục vụ cho HĐGDNGLL như loa đài, đàn, trang phục biểu diễn.

 

doc 30 trang Chí Tường 21/08/2023 1120
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Báo cáo biện pháp Phương pháp dạy học trong hoạt động ngoài giờ lên lớp ở Lớp 7 trường THCS Khương Đình", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Báo cáo biện pháp Phương pháp dạy học trong hoạt động ngoài giờ lên lớp ở Lớp 7 trường THCS Khương Đình

Báo cáo biện pháp Phương pháp dạy học trong hoạt động ngoài giờ lên lớp ở Lớp 7 trường THCS Khương Đình
hần trách nhiệm,kỹ năng học độc lập,kỹ năng ứng xử  
-Gíao dục học sinh ý thức chính trị,xã hội đạo đức,văn hóa lành mạnh.
-Xây dựng tập thể lớp thành 1 tập thể tự quản , có nề nếp kỷ luật,phát huy vai trò tiên phong của Đoàn-Đội.
- Tạo điều kiện cho các em có giây phút nghỉ ngơi tích cực , các em được giao lưu , được thể hiện khả năng của mình trong các lĩnh vực.
b-Đặc thù của tiết HĐNGLL.
- Tiết HĐNGLL muốn thành công và cuốn hút được học sinh đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm phải đầu tư nhiều công sức như xây dựng kế hoạch , phân công nhiệm vụ cho học sinh , phối hợp với các lực lượng giáo viên khác và đặc biệt có sự cộng đồng trách nhiệm của ban giám hiệu cùng các giáo viên chủ nhiệm để góp ý xây dựng 1 tiết HĐNGLL đạt nhiều kết quả.
- Xây dựng tiết HĐNGLL vừa thực hiện nội dung chương trình theo chủ điểm giáo dục theo tháng ngoài ra giáo viên chủ nhiệm phải biết rằng các hoạt động đa dạng khác để giáo dục học sinh,cuốn hút học sinh được tích hợp với chủ điểm giáo dục.
c- Nguyên tắc của giờ HĐNGLL.
-Đảm bảo nguyên tắc để học sinh tự quản toàn diện , giáo viên chủ nhiệm giữ vai trò cố vấn : hướng dẫn , góp ý , nhận xét , đánh giá sau mỗi giờ HĐNGLL .
d- Quy trình của giờ HĐNGLL .
-Xác định chủ điểm của tháng.
-Xây dựng chủ điểm của tháng để làm rõ chủ điểm của tháng.
-Xác định các yêu cầu giáo dục ở tiết sinh hoạt.
-Chuẩn bị tiết sinh hoạt :
+ Lên lịch thực hiện.
+Phân công từng phần việc cụ thể cho từng tổ , cá nhân ( nội dung và người dẫn chương trình ).
+ Phối hợp với các lực lượng giáo dục.
+ Dự kiến các tình huống xảy ra ngoài dự kiến ban đầu và cách giải quyết.
3- Phương tiện , trang thiết bị cho việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp :
Ngoài việc chuẩn bị nội dung , con người để tổ chức HĐNGLL , phương tiện , thiết bị cũng rất cần thiết để giúp giờ HĐNGLL thành công.Các phương tiện,thiết bị chủ yếu phục vụ tiết HĐNGLL như :
- Giấy khổ to , giấy màu.
- Các biểu bảng.
-Các dụng cụ phục vụ vui chơi giải trí..
-Băng cát sét,băng,đĩa,hình,loa đài..
-Chuông bấm,cây thông..
- Tiến hành thực hiện và kết thúc HĐNGLL :
- Tiến hành trình tự các bước như đã chuẩn bị
- Gíao viên tham dự như 1 đại biểu mời , chỉ cố vấn , hỗ trợ học sinh khi có tình huống xảy ra ngoài dự kiến học sinh không giải quyết được.
II- Cơ sở thực tiễn:
1- Thực trạng các tiết HĐGDNGLL ở trường THCS Khương Đình 
tổ chức các tiết HĐGDNGLL đã được triển khai rộng rãi ở các khối lớp trong các nhà trường THCS . Trong nhiều năm qua, trường THCS Khương Đình đã thực hiện nghiêm túc các tiết HĐGDNGLL theo đúng Phân phối chương trình của Bộ Giáo dục &Đào tạo. Giáo viên chủ nhiệm đã được trang bị đủ sách giáo viên, sách tham khảo, tổng phụ trách được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng tổ chức điều hành các hoạt động. Ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo sát sao tới việc tổ chức các HĐGDNGLL. Các tiết chuyên đề HĐGDNGLL được tổ chức đều đặn 2 chuyên đề/ học kì và được sắp xếp thời gian thực hiện phù hợp để giáo viên đại diện và cán bộ lớp có thể tham dự đầy đủ. Giáo viên chủ nhiệm -đa số còn trẻ tuổi- nên rất năng động, sáng tạo, tiếp cận với công nghệ thông tin nhanh. Nhà trường luôn sẵn sàng đón nhận các chuyên đề HĐGDNGLL cấp quận mà phòng GD- ĐT giao phó và đầu tư có hiệu quả. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của nhà trường phát triển tương đối mạnh. Học sinh tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Nhà trường cố gắng đầu tư những trang thiết bị để phục vụ cho HĐGDNGLL như loa đài, đàn, trang phục biểu diễn.
Tuy vậy, các HĐGDNGLL của nhà trường vẫn chưa đạt hiệu quả cao do điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường không đồng bộ, chưa đầy đủ và đã cũ hỏng. 
Về phía học sinh, các em chưa phát huy mạnh mẽ tính tích cực chủ động trong các hoạt động. Các em chưa được tập huấn các kĩ năng như : Kĩ năng tham gia, kĩ năng giao tiếp, hòa nhập, kĩ năng tổ chức các hoạt động, kĩ năng quản lí, điều khiển hoạt động tập thể.
Về phía giáo viên, một số ít GVCN còn lúng túng ở khâu tổ chức thực hiện và biện pháp thực hiện để tạo hứng thú cho học sinh. Một số GVCN còn chưa khai thác hết những tiềm năng sáng tạo của học sinh trong việc xây dựng, tổ chức các HĐGDNGLL. Một số khác do hạn chế trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy học, do hạn chế thời gian, kinh phí nên việc tổ chức các HĐGDNGLL cho học sinh còn chưa đạt hiệu quả cao. Nhiều năm gần đây, tổng phụ trách Đội của nhà trường thay đổi liên tục, do biiến đổi nhân sự. Tổng phụ trách mới chưa quen công việc nên việc tiến hành các HĐGDNGLL còn gặp khó khăn.
Thực trạng tổ chức các HĐGDNGLL của trường THCS Khương Đình trong những năm trước đây, mới chỉ dựa vào nhận thức, khả năng tiềm tàng của giáo viên, sách tài liệu tham khảo ít cho nên chất lượng các HĐGDNGLL chưa được nâng cao, cá biệt có những tiết học còn chưa đạt kết quả như mong muốn.
Thực tế, một số năm gần đây, ban giám hiệu nhà trường đã hết sức quan tâm tới việc chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các HĐGDNGLL và đã thu được kết quả đáng ghi nhận. Để đạt được những kết quả đó, ban giám hiệu nhà trường đã áp dụng những biện pháp chỉ đạo HĐGDNGLL ở trường THCS Khương Đình như sau: 
 2-Đánh giá thực trạng
	a- Thuận lợi:
 - lớp 7A2 tôi nhận làm công tác chủ nhiệm nhìn chung các em đoàn kết ham học hỏi , có nhiều các em học sinh sôi nổi có khả năng trong HĐ phong trào.
 - Ban giám hiệu , tổ chuyên môn , nhóm chủ nhiệm giúp đỡ nhiệt tình.
 - Bản thân tôi nhiệt tình , hăng hái , ham học hỏi , luôn tìm tòi phương pháp đổi mới nhằm lôi cuốn học sinh , tham gia học tập.
 b-Khó khăn
học sinh của lớp có nhiều khu vực khác nhau, hoàn cảnh gia đình các em cũng là lí do mà một số em biểu hiện sa sút về đạo đức , tác phong , lí do là chính bố mẹ các em đi làm thuê kiếm tiền , đi chợ nên ít có thời gian quan tâm đến các em. Đặc bệt là số gia đình chiều con nên các em dễ xa ngã vào điện tử và bi-a
III-Biện pháp thực hiện :
1 - Phát huy tính tự quản của đội ngũ cán bộ lớp,tập thể lớp.
- Học sinh tích cực suy nghĩ, chủ động tham gia các hoạt động học tập để tự khám phá và lĩnh hội kiến thức, rèn kỹ năng xây dựng thái độ và hành vi đúng đắn.
-Gíao viên chủ nhiệm giao việc cụ thể cho đội ngũ cán bộ lớp, cho từng tổ trước khi tổ chức hoạt động. HS có thể sưu tầm các nguồn thông tin, tư liệu từ mang Internet, sách báo , thực tế địa phương
-Khơi gợi năng lực tổ chức của học sinh. GV gợi ý , trao đổi bàn bạc với HS xây dựng chương trình hoạt động theo các chủ điểm từng tháng
- GV động viên , khuyến khích , tạo cơ hội và điều kiện cho HS tham gia một cách tích cực, chủ động sáng tạo vào quá trình lĩnh hội kiến thức
- HS tích cực sử dụng thiết bị, đồ dùng học tập, giải quyết tình huống, liên hệ bản thân, xây dựng chương trình hành động rèn luyện của cá nhân.
2-Phối hợp với các lực lượng giáo dục :
-Phối hợp của các đoàn thể trong trường ( chi đoàn , liên đội  )
-Phối hợp với giáo viên bộ môn.
* Ngoài ra phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở địa phương, Hội cựu chiến binh , Đoàn TNCS Hồ Chí Minh , Hội phụ nữ 
3- Sử dụng trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong các bài dạy:
- ứng dụng CNTT trong HĐGDNGLL có những ưu thế- nguồn tư liệu phong phú đa dạng, học sinh tích cực chủ động tham gia xây dựng bài giảng, tìm hiểu tư liệu liên quan đến chủ đề, bài dạy hấp dẫn bởi hình ảnh , video, GV thiết kế một lần có thể sử dụng được nhiều lần, dễ chỉnh sử, ít tốn kém về kinh tế, bài dạy hấp dẫn, tạo hứng thú tham gia học tập của HS
- Có thể thực hiện như sau: GV giao nhiệm vụ cho HS sưu tầm tư liệu , hình ảnh nội dung kiến thức về các chủ đề, bài hát tấm gương tiêu biểu, đoạn video
+ GV hội ý cùng ban cán sự xây dựng chương trình
+ Thiết kế giáo án
+ Phân công dẫn chương trình
+ Tổ chức các trò chơi- đuổi hình bắt chữ, nốt nhạc vui, giải đố ô chữ, ô chữ bí mật
+ Hoạt động cá nhân hùng biện
+ Giao lưu giữa các tổ nhóm
4 -Tổ chức các hình thức hoạt động phong phú đa dạng :
+ Tổ chức các trò chơi- đuổi hình bắt chữ, nốt nhạc vui, giải đố ô chữ, ô chữ bí mật,trò chơi ai nhanh hơn
+ Hoạt động cá nhân hùng biện
+ Giao lưu giữa các tổ nhóm
+ Văn nghệ ( hát ,tiểu phẩm )
5- áp dụng đổi mới phương pháp trong các tiết HĐGDNGLL
- Nhận rõ được thuận lợi và khó khăn, tôi đã chủ động xây dựng, định ra chương trình, kế hoạch hoạt đống sao cho phù với từng chuyên đề để gắn liền mốc thời gian , chủ điểm của từng tháng trong năm học :
Tháng 9 : Truyền thống nhà trường
Tháng 10 : Chăm ngoan học giỏi
Tháng 11 : Tôn sư trọng đạo
Tháng 12 : Uống nước nhớ nguồn
..
-Mỗi tiết HĐNGLL đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm phải dành nhiều thời gian trao đổi với giáo viên bộ môn về kiến thức ở các mảng khác , tìm hiểu kiến thức mới trên sách , báo, Internet
• Sau đây là một vài giáo án tôi áp dụng giảng dạy tại lớp 7A3 do tôi làm chủ nhiệm - rất mong các bạn đồng nghiệp tham khảo và bổ sung góp ý để cho tiết HĐGDNGLL của chúng ta ngày một phong phú hơn, hiệu quả cao hơn.
Tiết HĐNGLL chủ đề : “ Tôn sư trọng đạo”
1- Mục tiêu
	a- Kiến thức : Tìm hiểu lịch sử ra đời và ý nghĩa của ngày nhà giáo VN. Các bài hát, thơ, truyện kể về chủ đề thầy cô và mái trường
	b- Kỹ năng : Sưu tầm tìm hiểu kiến thức, tổ chức các hoạt động, kỹ năng dẫn chương trình
	c- Thái độ : Gíao dục học sinh : -Kính trọng biết ơn thầy cô giáo
- Gíao dục truyền thống “ tôn sư trọng đạo “
2- Chuẩn bị :
a- Giáo viên
- Họp đội ngũ cán bộ lớp đầu tuần thứ nhất của tháng
-Phân công phần việc cụ thể cho từng cá nhân là cán bộ lớp.
- Phần thi này mỗi tổ cử 1 đại diện thi
-Thống nhất các phần thi bao gồm :
+ Phần 1 : Tìm hiểu lịch sử ra đời của ngày nhà giáo VN
+ Phần 2: Gỉai ô chữ như chiếc nón kì diệu.
+ Phần 3 : Nêu tên bài hát nội dung nói về thầy cô
b- Học sinh
- Chuẩn bị, sưu tầm các câu hỏi, bài hát, câu chuyện, thơ về chủ đề thày cô và mái trường
- Chuẩn bị lời dẫn chương trình, trang trí lớp theo chủ đề
3. Tiến trình hoạt động 
	a- Mở đầu
GVCN giới thiệu chủ đề, giới thiệu người dẫn chương trình, kỹ thuật viên máy tính
	b- Nội dung hoạt động
Phần I : Khởi động
Thể lệ như sau : Trong phần thi khởi động gồm có 6 câu hỏi , trong đó có 4 câu dành cho các đội , 2 câu còn lại dành cho khán giả và mỗi đội lần lượt chọn câu hỏi nào mà mình thích , Nếu trả lời đúng thì đuợc 10 điểm . Thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi là 10 giây .
Câu 1 : Ngày 20 – 11 là ngày gì ?
Đáp án : Ngày nhà giáo việt nam
Câu 2 : Ngày nhà giáo việt nam được tổ chức đầu tiên vào ngày tháng năm nào ?
Đáp án : 20-11-1982
Câu 3 : Bạn hãy điền vào khoảng trống câu thơ trên 
Đáp án :  bắc cầu Kiều
. Yêu kính thầy
Câu 4 : Hãy nêu cảm nghĩ của em về ngày 20 -11
Đáp án : Tùy ý HS
Câu 5 : Nêu phương châm của ngành giáo dục . nó trở thành mục tiêu phấn đấu của thầy & trò ?
đáp án : Dạt tốt và học tốt
Câu 6 : Câu “ thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha “ có trong bài hát nào?
Đáp án : Mái trường mến yêu
Phần II : Thi hiểu biết
Thể lệ : mỗi đội sau 1 phút chuẩn bị sưu tầm thật nhiều câu ca dao , tục ngữ , danh ngôn  nói về công ơn của thầy cô giáo . Hết thời gian các đội cử đại diện lên bảng ghi trong thời gian 1 phút . Mỗi câu đúng được tính 10 điểm .
-Các đội lần lượt tham gia chơi
Phần III :Thi tài năng
-Mỗi đội lần lượt chọn bất kì 1 trong 12 bài hát , mỗi bài hát sẽ nổi nhạc lên cho đội thi đoán tên bài hát đã chọn . 
Thời gian đạt điểm nếu đội thi trả lời đúng tên bài hát là : 
1.Trong vòng 10 giây đầu tiên : 30 điểm.
2.Trong vòng 20 giây kế tiếp : 20 điểm 
3.Trong vòng 30 giây kế tiếp : 10 điểm.
Ban thư ký tổng hợp điểm của 3 phần thi và công bố kết quả , 
 c- Kết thúc hoạt động
GV nhận xét, rút kinh nghiệm trao thưởng và giao nhiệm vụ cho tiết HĐNGLL lần sau
Tiết HĐNGLL với chủ đề“ Mừng đảng – Mừng xuân “
1- Mục tiêu
	a- Kiến thức : Tìm hiểu những nét lớn về truyền thống đấu tranh cách mạng , truyền thống học tập , lao động sản xuất và những nét đổi thay ở quê hương do Đảng lãnh đạo
	b- Kỹ năng : Sưu tầm tìm hiểu kiến thức, tổ chức các hoạt động, kỹ năng dẫn chương trình. Tư liệu tranh ảnh , bài viết thơ ca về truyền thống cách mạng , tấm gương tiêu biểu trong đấu tranh cách mạng , trong lao động sản xuất các thành tựu và di sản văn hóa của thủ đô 
-Các câu hỏi – đáp án - phần thưởng
- Tổ chức kể chuyện , trao đổi , thảo luận về truyền thống cách mạng , truyền thống bảo vệ và xây dựng quê hương , và những tấm gương sáng , những nét đổi thay ở quê hương
-Văn nghệ
 c- Thái độ : -Gíup hs tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng , tự hào về quê hương và yêu mến làng xóm , trường lớp của mình 
Hướng cho hs tự giác học tập , rèn luyện đạo đức để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương. 
2- Chuẩn bị :
a- Giáo viên
Nêu ý nghĩa nội dung ,hình thức của chủ đề hoạt động và yêu cầu, hướng dẫn học sinh sưu tầm tìm hiểu các tư liệu có liên quan đến chủ đề của buổi sinh hoạt 
Cử ban tổ chức cuộc thi : lớp trưởng , cán sự bộ môn môn nhạc , bạn lớp phó phụ trách học tập .
Thống nhất chương trình cùng cán bộ lớp
b- Học sinh
- Chuẩn bị, sưu tầm các câu hỏi, bài hát, câu chuyện, thơ về chủ đề 
- Cử các bạn cán bộ lớp viết giấy mời và đến mời các bác cán bộ lão thành ở phường khương đình tham dự buổi sh tập thể của lớp.
Phân công người điều khiển chương trình: bạn lớp trưởng; thư ký ; bạn lớp phó học tập .	
-Phân công tổ 2 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế.
- Chuẩn bị lời dẫn chương trình, trang trí lớp theo chủ đề
3. Tiến trình hoạt động 
a- Mở đầu
GVCN giới thiệu chủ đề, giới thiệu người dẫn chương trình, kỹ thuật viên máy tính
b- Nội dung hoạt động 
1 . Khởi động
- Quản ca bắt nhịp bài tập thể : “ Em là mầm non của Đảng”
2 . Tuyên bố lí do:
- Dẫn chương trình giới thiệu nội dung hoạt động và giới thiệu đại biểu : cô chủ nhiệm , BGH ; cô Bí thư chi bộ.
3- Hoạt động :
Phần I : Thi hiểu biết về “Mùa xuân- Đảng – Bác”
•	Có 10 câu hỏi
•	GV nêu câu hỏi , trong thời gian 15 giây suy nghĩ , đội nào có tín hiệu trước sẽ được trả lời.
•	Mỗi câu trả lời đúng ghi được 10 điểm. Kết thúc cuộc thi đội nào có điểm cao nhất sẽ dành chiến thắng
•	Với câu hỏi nào cả 3 đội không có đáp án thì phần trả lời dành cho khán giả.
Câu hỏi 1 : Mùa xuân thường bắt đầu từ tháng nào đến tháng nào trong năm ?
Đáp án : Tháng 1 đến tháng 3
Câu hỏi 2- Mùa Xuân có ngày tết gì của toàn dân ?
C.Tết Nguyên đán
Câu hỏi 2 : Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày tháng năm nào?
Đáp án D) 3/2/1930
Câu hỏi 3 : Em hãy cho biết người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam là ai ?
Đáp án C) Nguyễn ái Quốc
Câu hỏi 4 : Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng ta được thành lập ở đâu ?
Đáp án : B) Xã La Bằng , huyện Đại Từ , Tỉnh Thái Nguyên
Câu hỏi 6 : Tổng bí thư đầu tiên của Đảng CSVN là ai ?
Đáp án : D) Trần Phú
Câu hỏi 7 : Bí thư Đảng bộ Phường Khương Đình hiện nay là ai ?
Đáp án : Bác Đỗ Quang Dương
Câu hỏi 8 : Bí thư chi bộ Đảng trường THCS Khương Đình hiện nay là ai ?
Đáp án : Cô Đinh Mộng Liên
Câu hỏi 9 : phó Bí thư chi bộ đảng trường THCS Khương Đình hiện nay là ai ?
Đáp án : Cô Đỗ Thị Việt Hiền
Câu hỏi 10 : Hai đồ vật nào được in trên cờ Đảng ?
Đáp án : C) Búa và liềm
Câu hỏi 11 : Cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Bộ Chính trị phát động vào năm nào ?
Đáp án : B) Năm 2007
Phần II : văn nghệ
Bài hát : Đảng cho ta mùa xuân
Tác giả : Phạm Tuyên
Bài hát : Em là mầm non của Đảng
Tác giả : Mộng Lân
Bài hát : Bác Hồ người cho em tất cả 
Tác giả : Hoàng Lân
Phần III : Phần thi dành cho khán giả
Thành viên của 2 đội đều tham gia.
Phần IV : Giải ô chữ
Trong quá trình tổ chức hoạt động mời các đại biểu giúp đỡ bổ sung ý kiến làm sáng tỏ thêm các vấn đề đặt ra trong cuộc tọa đàm này.
+Văn nghệ
-ban văn nghệ dưới sự điều khiển của bạn quản ca giới thiệu các bài hát ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân của quê hương đất nước.
V- Kết thúc hoạt động
1. Đánh giá , rút kinh nghiệm :
- Mời các bác đại biểu lên phát biểu ý kiến với học sinh.
- GVCN nhận xét thái độ tham gia hoạt động của từng tổ
2. Khen thưởng
- GV tuyên dương những cá nhân học sinh tham gia nhiệt tình và đạt hiệu quả.
 * * * 
Tiết HĐNGLL với chủ đề : “ Tiến bước lên đoàn “
1- Mục tiêu
	a- Kiến thức : Tìm hiểu lịch sử ra đời và ý nghĩa của tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Các bài hát, thơ, truyện kể về chủ đề Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh	
 b- Kỹ năng : Sưu tầm tìm hiểu kiến thức, tổ chức các hoạt động, kỹ năng dẫn chương trình
	c- Thái độ : Gíao dục học sinh : -Kính trọng, biết ơn các tấm gương Đoàn viên tiêu biểu
- Gíao dục truyền thống “ Tiến bước lên đoàn“
- Học sinh nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26-3 . Những mốc lịch sử lớn của tổ chức Đoàn TNCS HCM , những tấm gương Đoàn viên tiêu biểu.
- Học sinh có ý thức học tập , rèn luyện theo tinh thần tiên phong của Đoàn thanh niên cộng sản HCM.
- Học sinh nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26-3 . Những mốc lịch sử lớn của tổ chức Đoàn TNCS HCM , những tấm gương Đoàn viên tiêu biểu.
- Học sinh có ý thức học tập , rèn luyện theo tinh thần tiên phong của Đoàn thanh niên cộng sản HCM.
2- Chuẩn bị :
a- Giáo viên
- Họp đội ngũ cán bộ lớp đầu tuần thứ nhất của tháng
-Phân công phần việc cụ thể cho từng cá nhân là cán bộ lớp.
- Phần thi này mỗi tổ cử 1 đại diện thi
-Thống nhất các phần thi 
-Nêu chủ đề và yêu cầu của thi
-Yêu cầu các tổ,đội văn nghệ của lớp lập kế hoạch chuẩn bị và tập luyện sau đó đăng ký các tiết mục tham gia biểu diễn cho ban tổ chức.
- Ban tổ chức gồm : Ban văn nghệ của lớp
- Thống nhất chương trình cùng cán bộ lớp.
b- Học sinh
-	Phân công người điều khiển chương trình : lớp trưởng , thư ký , lớp phó học tập.
-	Phân công tổ 3 trang trí lớp , kẻ tiêu đề , kê dọn bàn ghế.
-	Ban tổ chức phân công người viết giấy mời và đến mời đại biểu : Cô Đỗ Thị Việt Hiền,cô Trâm, cô Nguyệt, cô Yến.
-	Thống nhất thành phần 2 đội dự thi ( Đội Lý Tự Trọng gồm đại diện của tổ 1 và 2 , đội Võ Thị Sáu gồm đại diện của tổ 3 và 4 )
- Chuẩn bị, sưu tầm các câu hỏi, bài hát, câu chuyện, thơ về chủ đề tiến bước lên đoàn
- Chuẩn bị lời dẫn chương trình, trang trí lớp theo chủ đề
3- Nội dung :
- Các bài hát , bài thơ , điệu múa  Ca ngợi Đảng , ca ngợi quê hương đất nước và mùa xuân.
- Các bài thơ do học sinh tự sáng tác theo chủ đề trên.
- Giao lưu văn nghệ
- Thi hát
- Đố chữ
- Thi tiếp sức
4- Thời gian và chuẩn bị :
a-Thời gian thực hiện :
- Tuần 3 tháng 3
b- Chuẩn bị :
+ Phương tiện chuẩn bị :
-	Lựa chọn các bài thơ , bài hát  liên quan đến chủ đề.
-	Các bài hát , bài thơ , tiểu phẩm tự biên tự diễn.
-	Hệ thống các câu hỏi và đáp án.
-	Trang phục biểu diễn . Tặng phẩm.
5-Tiến trình hoạt động :
Phần I . Theo dòng lịch sử
Trên màn hình có 6 câu hỏi, thời gian suy nghĩ cho mỗi câu là 5 giây. Các bạn lần lượt trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn 1 đáp án đúng. Nếu trả lời sai, nhường quyền cho đội khác
Câu 1 : Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào ?
C- 26-03-1931
Câu 2 : Giai điệu trong đoạn băng vừa nghe là của bài hát nào ?
B- Thanh niên làm theo lời Bác
Câu 3 : Từ khi thành lập đến nay, Đoàn đã qua mấy lần đổi tên
B- 6
Câu 4 : Người Đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên của nước ta là ai ?
B- Lý Tự Trọng
Câu 5 : Đoàn chính thức mang tên đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ năm nào ?
C- 12/ 1976
Câu 6 : Bí thư Đoàn trường của chúng ta hiện nay là ai ?
C- Cô Bùi Thu Hằng
Phần II . Đoán tranh bí mật
Đọc luật chơi của chúng ta như sau :
-	Trên màn hình , tôi có 1 bức tranh gốc và 4 miếng ghép
-	Các đội sẽ lần lượt lật từng miếng ghép trên mỗi miếng ghép sẽ có các thông tin để bạn đoán , biết đó là ai ?
-	Nếu trả lời đúng đội bạn sẽ được 10 điểm , trả lời sai sẽ phải nhường quyền trả lời cho đội khác
-	 Trả lời được người trong bức ảnh gốc bạn sẽ được 30 điểm .
 Câu 1 : Anh là 1 tấm gương đoàn viên tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống Pháp . Ngày 21/12/1931 bị tử hình , trong giờ phút ấy anh đã hô to 2 tiếng Việt Nam . Anh là ai ?
Đáp án : Anh là Lý Tự Trọng 
Câu 2 : Là 1 học sinh có lòng căm thù giặc và lòng yêu nước sâu sắc . Anh đã tham gia phong trào học sinh , sinh viên chống Pháp và ngày 9/1/1950 bị giặc Pháp bắn , anh đã hi sinh . Anh là ai ?
Đáp án : Anh là Trần Văn Ơn 
Câ

File đính kèm:

  • docbao_cao_bien_phap_phuong_phap_day_hoc_trong_hoat_dong_ngoai.doc