Báo cáo biện pháp Một số phương pháp dạy nghe hiểu có hiệu quả cho học sinh Lớp 8 ở trường THCS Khương Đình

Qua một vài năm giảng dạy tiếng Anh ở trường THCS theo phương pháp đổi mới, bản thân tôi nhận thấy một điều: Phần lớn học sinh chưa xác định được phương pháp học ngoại ngữ. Việc vận dụng tiếng Anh trong cuộc sống còn nhiều hạn chế, các em không dám nói bằng tiếng Anh, giao tiếp với bạn bè bằng tiếng Anh. Hơn nữa trong quá trình học các em còn yếu về kỹ năng nghe, khó khăn trong khi nghe. Để luyện nghe có hiệu quả học sinh phải được rèn luyện và thực hành nghe nhiều để làm quen với dạng nói của ngôn ngữ. Càng nghe nhiều thì người học càng có kinh nghiệm nhận ra âm vần, hiểu được ý nghĩa của thông tin thể hiện qua cách phát âm, trọng âm của từ và ngữ điệu câu.

Việc dạy học theo phương pháp đổi mới hiện nay chú trọng nhiều đến tính chủ động sáng tạo của học sinh. Phần lớn thời gian giao tiếp là lúc các em tư duy chủ động thực hành tiếng Anh. Để có một tiết học tốt thì các em phải chuẩn bị bài ở nhà kỹ. Hơn nữa để học tốt một giờ nghe các em cần được nghe nhiều. Tuy nhiên một bộ phận không nhỏ các em chưa có phương pháp tự học tiếng Anh, rèn kĩ năng nghe tiếng Anh; thêm vào đó tài liệu để tham khảo kĩ năng nghe bậc THCS chưa phong phú, từ đó việc đầu tư học kĩ năng nghe còn nhiều hạn chế.

Ngoài ra tiếng Anh là một môn học khó, khối lượng kiến thức nhiều, thời gian học trên lớp chưa nhiều, và trong quá trình nghe các em không kiểm soát được điều sẽ nghe. Bài nghe có nhiều từ mới, trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ điệu thì rất khác nhau và học sinh khó có thể hiểu được nội dung. Mặt khác môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh còn hạn chế, vì cậy các em ít có cơ hội luyện nghe.

 

docx 16 trang Chí Tường 21/08/2023 5440
Bạn đang xem tài liệu "Báo cáo biện pháp Một số phương pháp dạy nghe hiểu có hiệu quả cho học sinh Lớp 8 ở trường THCS Khương Đình", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Báo cáo biện pháp Một số phương pháp dạy nghe hiểu có hiệu quả cho học sinh Lớp 8 ở trường THCS Khương Đình

Báo cáo biện pháp Một số phương pháp dạy nghe hiểu có hiệu quả cho học sinh Lớp 8 ở trường THCS Khương Đình
ài học có tính giao tiếp cao. Điều đó đòi hỏi các em phải có và biết vận dụng kỹ năng nghe - nói tốt hơn. 
 Để giúp các em học sinh, nhất là các em còn rụt rè ngại giao tiếp có cơ hội và hứng thú học tốt tiếng Anh, tôi đã dạy và luyện tập từ vựng, tiết tấu, ngữ õm, ngữ điệu cho học sinh thụng qua cỏc phương phỏp cụ thể.
III. CƠ SỞ THỰC TIỄN:
Qua một vài năm giảng dạy tiếng Anh ở trường THCS theo phương phỏp đổi mới, bản thõn tụi nhận thấy một điều: Phần lớn học sinh chưa xỏc định được phương phỏp học ngoại ngữ. Việc vận dụng tiếng Anh trong cuộc sống cũn nhiều hạn chế, cỏc em khụng dỏm núi bằng tiếng Anh, giao tiếp với bạn bố bằng tiếng Anh. Hơn nữa trong quỏ trỡnh học cỏc em cũn yếu về kỹ năng nghe, khú khăn trong khi nghe. Để luyện nghe cú hiệu quả học sinh phải được rốn luyện và thực hành nghe nhiều để làm quen với dạng núi của ngụn ngữ. Càng nghe nhiều thỡ người học càng cú kinh nghiệm nhận ra õm vần, hiểu được ý nghĩa của thụng tin thể hiện qua cỏch phỏt õm, trọng õm của từ và ngữ điệu cõu.
Việc dạy học theo phương phỏp đổi mới hiện nay chỳ trọng nhiều đến tớnh chủ động sỏng tạo của học sinh. Phần lớn thời gian giao tiếp là lỳc cỏc em tư duy chủ động thực hành tiếng Anh. Để cú một tiết học tốt thỡ cỏc em phải chuẩn bị bài ở nhà kỹ. Hơn nữa để học tốt một giờ nghe cỏc em cần được nghe nhiều. Tuy nhiờn một bộ phận khụng nhỏ cỏc em chưa cú phương phỏp tự học tiếng Anh, rốn kĩ năng nghe tiếng Anh; thờm vào đú tài liệu để tham khảo kĩ năng nghe bậc THCS chưa phong phỳ, từ đú việc đầu tư học kĩ năng nghe cũn nhiều hạn chế.
Ngoài ra tiếng Anh là một mụn học khú, khối lượng kiến thức nhiều, thời gian học trờn lớp chưa nhiều, và trong quỏ trỡnh nghe cỏc em khụng kiểm soỏt được điều sẽ nghe. Bài nghe cú nhiều từ mới, trọng õm từ, trọng õm cõu, ngữ điệu thỡ rất khỏc nhau và học sinh khú cú thể hiểu được nội dung. Mặt khỏc mụi trường giao tiếp bằng tiếng Anh cũn hạn chế, vỡ cậy cỏc em ớt cú cơ hội luyện nghe.
Vì vậy, những người làm công tác giảng dạy bộ môn ngoại ngữ cần phải nghiên cứu, trao đổi để tìm ra những phương pháp dạy học hay và phù hợp với từng dạng bài hoặc từng đối tượng học sinh. Để giúp các em dễ hiểu bài, tôi đã áp dụng một số hoạt động trò chơi trong khi giảng dạy và luyện tập tiếng Anh. 
Trong quá trình thực hiợ̀n điều này tôi đã gặp nhiều thuận lợi cũng như khụng ít khó khăn, cụ thể như sau:
1. Thuận lợi:
 	- Ban giám hiợ̀u nhà trường rất quan tâm đến việc giảng dạy bộ môn tiếng Anh, tạo điều kiện rất tốt cho giáo viên và học sinh như: Đài, đĩa, sách giáo khoa, sách tham khảo, giấy, bút dạ; lớp học được trang bị đầy đủ các phương tiện, đủ bàn ghế, ánh sáng
- Vờ̀ giáo viờn: Có tập thể tổ, nhóm chuyên môn cùng bàn bạc, trao đổi, góp ý để có được các bước tiến hành bài dạy tốt hơn, khoa học hơn.
- Vờ̀ học sinh: Có tập thể học sinh đoàn kết, sụi nụ̉i, chăm ngoan và say mê học tập.
 	- Bản thân tôi cũng đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu và học hỏi các đồng nghiệp trong quá trình giảng dạy.
2. Khó khăn:
 	a. Về phía học sinh:
 	- Nhìn chung trình độ nhận thức của các em chưa đồng đều, điều kiện và môi trường sống của mụ̣t sụ́ em còn nhiờ̀u khó khăn nờn viợ̀c học tọ̃p của các em bị ảnh hưởng khụng nhỏ.
 	- Mụ̣t sụ́ em chưa chuyên cần, dẫn đến việc học trước quên sau và đó là nguyên nhân chính làm cho chất lượng học tập của các em chưa cao.
 - Một số em tuy rất chăm chỉ học tập song chưa có phương pháp học hiệu quả, có thể tiếp thu kiến thức tương đối tốt nhưng chưa biết cách tổng hợp và vận dụng các kiến thức để giao tiếp với bạn bè và thầy cô.
 	b. Về phía giáo viên:
 	- Bản thõn tụi là mụ̣t giáo viờn trẻ, vào ngành giáo dục được gần 4 năm nờn kinh nghiợ̀m giảng dạy chưa nhiờ̀u. Đụi khi, tự nhọ̃n thṍy mình còn chủ quan khi cho rằng đã dạy trọng tâm vào từng phần trong các tiết học cụ thể, và học sinh đã hiểu bài là có thể thực hành tốt tiết tấu, ngữ õm, ngữ điệu giao tiếp tốt với bạn bè trong lớp.
 	- Trong thực tế việc áp dụng các bước, các tình huống giao tiếp cho học sinh một cách triệt để còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi phải có đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất và tuỳ thuộc vào trình độ của học sinh.
 	- Trong một tiờ́t nghe nói thụng thường, các dạng bài tọ̃p phụ̉ biờ́n là: Nghe, nhắc lại, đọc, hỏi và trả lời thông qua các hoạt động theo cặp, nhóm. Việc sử dụng các trò chơi khi thực hành và luyện tập từ - cấu trúc nhằm kích thích khả năng nghe - nói của học sinh trong khi giao tiếp giúp giáo viên dễ dàng sửa lỗi về phát âm cho học sinh.
III. Đối tượng và thời gian nghiên cứu:
1. Đối tượng:
- Học sinh lớp 8A1 và 8A4 năm học 2014-2015
- Tổng số học sinh: 50 học sinh.
- Học sinh giỏi chiếm 80%, học sinh tiờn tiến chiếm 20% (kờ́t quả năm học 2013-2014).
Với sự nhiệt tình của người giỏo viờn - người hướng dẫn, tôi đã xây dựng tốt mối quan hệ giữa thầy và trò, tôi muốn áp dụng các ý tưởng và phương phỏp dưới đõy nhằm mang lại kết quả tốt nhất trong việc học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên. Qua đó tăng thêm lũng yêu thích môn học và học tốt môn học này cho các em học sinh.
2. Thời gian nghiên cứu:
 	Tôi đã xây dựng đề tài này và áp dụng trong giảng dạy từ đầu năm học 2014 - 2015. (Thời gian cụ thể: từ tháng 9/ 2014 đến tháng 4/ 2015). 
PHẦN II - NỘI DUNG ĐỀ TÀI
NHIỆM VỤ NGHIấN CỨU:
Tỡm hiểu cỏc phương phỏp tổ chức hoạt động tron từng bài cụ thể.
Nghiờn cứu thực trạng cỏc bài học trong sỏch giỏo khoa Tiếng Anh lớp 8, đồng thời đưa ra một vài kinh nghiệm của bản thõn trong quỏ trỡnh tổ chức cho học sinh thực hiện cỏc hoạt động nhằm nõng cao chất lwongj dạy và học mụ Tiếng Anh cho học sinh lớp 8.
Tỡnh hỡnh thực tế dạy học và việc nghiờn cứu, vận dụng đề tài vào thực tiễn giảng dạy mụn tiếng Anh lớp 8 tại trường.
ĐỐI TƯỢNG, KHÁCH THỂ VÀ PHẠM VI NGHIấN CỨU:
Đối tượng nghiờn cứu:
Đề tài này nghiờn cứu một số kinh nghiệm để thực hiện “một số phương phỏp dạy nghe hiểu cú hiệu quả cho học sinh lớp 8”.
Khỏch thể nghiờn cứu:
Giỏo viờn trong tổ, nhúm tiếng Anh lớp 8 của trường.
Phạm vi nghiờn cứu:
Một số phương phỏp dạy nghe hiểu cú hiệu quả cho học sinh lớp 8, với sự hăng hỏi nỗ lực khụng chỉ từ phớa giỏo viờn mà con từ phớa học sinh. Với phạm vi của đề tài này, tụi thực hiện trong cỏc tiết dạy tiếng Anh lớp 8A1 của nhà trường.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
Tổng quan:
Đõy là sỏng kiến kinh nghiệm nghiờn cứu cú thể được ứng dụng trong việc phỏt triển kỹ năng nghe và núi.
Nội dung: 
Vấn đề đặt ra là làm thế nào chỳng ta khắc phục được những điểm yếu trờn để gúp phần nõng cao chất lượng học kĩ năng nghe, giỳp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp, sử dụng tiếng Anh như một ngụn ngữ thứ hai.
Bước 1: Khảo sỏt đặc điểm tỡnh hỡnh
Bước vào đầu năm học, tụi tiến hành khảo sỏt chất lượng mụn tiếng Anh, đặc biệt chỳ ý kĩ năng nghe hiểu để nắm rừ tỡnh hỡnh, sức học, kĩ năng nghe của học sinh lớp 8A1 - đối tượng đó qua thực nghiệm học tiếng Anh ở lớp 6, 7.
Nội dung khảo sỏt:
Listen and complete the dialogue
Hoa: Hello, Lan.
Lan: Hi, Hoa. You seem (1)..........................
Hoa: I am. I received a (2)...............from my friend Nien today.
Lan: Do I know her?
Hoa: I don’t think so. She (3).................... my next door neighbor in Hue.
Lan: What does she (4)..................... like?
Hoa: Oh, She’s (5)................. Here is her (6).......................Lan: What a (7)..................... smile! Was she your (8).........................?
Hoa: Oh, no. She wasn’t old (9) ...............to be (10) ......................my class.
Keys:
1. happy	2. letter	3. was	4. look
5. beautiful	6. photograph	7. lovely	8. classmate
9. enough	10. in
Kết quả:
Lớp
Sĩ số
Tốt
Khỏ
TB
Yếu
Kộm
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
8A1
50
20
40
15
30
12
24
3
6
0
0
Qua kết quả trờn, tụi nhận thấy kỹ năng nghe của cỏc em cũn một số hạn chế. Một số em chưa hiểu được bài, chưa vận dụng thành thục được kiến thức mỡnh đó học. Vỡ bài nghe này ở mức độ trung bỡnh với từ vựng tương đối đơn giản, những thụng tin này cỏc em đó được học. Do vậy, tụi đó trăn trở và đưa ra một số kinh nghiệm trong quỏ trỡnh dạy nghe.
Bước 2: Cỏc biện phỏp cụ thể
I/ Sử dụng tốt linh hoạt cỏc kỹ thuật trong một tiết dạy kĩ năng nghe
Việc rốn luyện kỹ năng nghe trong một tiết học nghe được thực hiện qua 3 giai đoạn:
1. Pre- listening
Mục đớch của cỏc hoạt động trong giai đoạn này là giỳp học sinh tập trung sự chỳ ý vào chủ đề, đặc biệt là đoỏn trước những thụng tin của chủ đề được nghe. Để khắc phục những khú khăn khi nghe trong tiết học, giỏo viờn cần giới thiệu chủ đề, ngữ cảnh, tỡnh huống, nội dung cú liờn quan đến bài nghe, khai thỏc xem học sinh đó biết và chưa biết gỡ về nội dung sẽ nghe, gợi trớ tũ mũ, tạo hứng thỳ cho cỏc hoạt động của bài.
- Cho học sinh suy đoỏn những điều sắp nghe trong một ngữ cảnh nhất định.
- Dạy từ vựng tuy nhiờn lưu ý là khụng giới thiệu hết từ mới, nờn để học sinh đoỏn nghĩa của từ trong ngữ cảnh.
- Cung cấp mục đớch nghe, soạn ra cỏc yờu cầu nhiệm vụ và bài tập về nội dung nghe.
- Khi tiến hành cỏc hoạt động nghe, việc dựng trực quan tranh ảnh minh hoạ kốm theo sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc làm rừ ngữ cảnh gợi ý nội dung sắp nghe. Tranh ảnh, poster... cũn là phương tiện để kiểm tra mức độ nghe hiểu của học sinh. Nghe xỏc định tranh cú liờn quan sắp xếp theo thứ tự.
- Cho học sinh xem tranh hay cõu hỏi trong bài tập để đoỏn ra chủ để, thụng tin cần thiết nghe.
Một số thủ thuật dạy học trong giai đoạn này.
- True / False statements prediction
- Open-prediction
- Ordering
- Pre-question
Việc lựa chọn hoạt động nào để thực hiện trong giai đoạn này cũn tuỳ thuộc vào một số yếu tố như thời gian tiến hành bài tập nghe, tài liệu cú sẵn hay khụng cú sẵn, trỡnh độ và sở thớch của học sinh. Điều kiện giảng dạy của lớp cũng là một trong những yếu tố đưa đến quyết định chọn lựa kĩ thuật nào. Ngoài ra mục đớch giảng dạy của bài nghe và mục tiờu thực hiện cũng là những yếu tố cơ bản để giỏo viờn đưa ra cỏc quyết định chọn lựa.
Vớ dụ: Unit 5 - Study habits
Unit 5: Study habits
Lesson 3: Listen
Pre-listening
Pre- teach vocabulary
- Behavior (n) (translation)
- A participant (n) (explanation)
- Satisfactory ≠ unsatisfactory
- Cooperation (n) (translation)
- Attendance (n) (translation)
- (to) appreciate (translation)
Check vocabulary: Slap the board	
Open prediction
Set the scene
? Read through Nga’s report and tell me what a, b, c... are about? Predict the missing information and then compare with your partners.
a. Days present (1)................................
b. Days absent (2)..........................
c. Behavior - participant (3).........................
d. Listening (4).....................................
e. Speaking (5)........................................
f. Reading (6).........................................
g. Writing (7).................................
Feedback students’ prediction 
2. While- listening
- Mục đớch của cỏc hoạt động trong giai đoạn này là giỳp cho học sinh thực hành kỹ năng nghe tức là qua lời núi rỳt ra được thụng tin cần truyền đạt.
- Cho học sinh nghe và làm bài tập, nếu phần trước cho học sinh đoỏn nội dung nghe thỡ ở phần này cho học sinh đối chiếu điều đó nghe với điều đó đoỏn.
- Đối với bài nghe khú giỏo viờn cú thể chia quỏ trỡnh nghe thành bài tập nghe từ dễ đến khú.
- Đối với bài nghe dài cú thể đơn giản húa bài nghe thành cỏc dạng bài tập phự hợp trỡnh độ học sinh.
- Một số hỡnh thức thể hiện trong giai đoạn này
+ Defining True-False
+ Checking the correct answer
+ Matching
+ Filling in the gap/ chart
+ Answering comprehension questions
+ Multiple choices
+ Identifying mistakes
+ Listening and drawing
Vớ dụ: Unit 5 - Study habits
While- listening
1. Listening
? Listen to the tape and check your prediction
Feed back? Work in groups and write the answers on the poster
Hang the poster on the board and correct.
Answer keys
1. 87 days present
2. 5 days absent
3. Participation: S
4. Listening: C
5. Speaking: A
6. Reading: A
7. Writing: B
2. Comprehension questions
? Listen to the dialogue again and give the short answer for the questions
a. Why did Nga miss five days of school?
b. How can she improve her listening skill?
Answer keys:
a. due to sickness
b. watch English TV and listen to English programs
3. Post- listening
Mục đớch của cỏc hoạt động sau khi nghe:
- Kiểm tra xem học sinh cú hiểu những thụng tin được nghe theo yờu cầu hay khụng và cú hoàn thành được cỏc hoạt động trong giai đoạn “While- listening” hay khụng.
- Tỡm ra nguyờn nhõn học sinh khụng nghe được hoặc khụng hiểu được một số phần nào đú trong bài tập nghe.
- Giỳp học sinh cú cơ hội đỏnh giỏ thỏi độ biểu cảm người thể hiện hội thoại qua ngữ điệu giao tiếp.
- Dựng bài tập mở rộng theo chủ đề bài nghe và kĩ năng bổ trợ để luyện nghe
+ Một số thủ thuật trong giai đoạn này
- Cho đỏp ỏn và thụng tin phản hồi.
- Cho học sinh nhắc lại một số điều/ cõu đó nghe. Feedback (While listening).
- Tổ chức cho học sinh núi về bản thõn hay về bạn bằng cỏch dựa vào một vài thụng tin trong bài nghe.
- Cho học sinh nờu vài nhận xột về kết quả nghe của nhúm.
- Cho học sinh đúng vai thể hiện lại cuộc hội thoại đó nghe.
- Dựng bài tập mở rộng để học sinh cú thờm thụng tin của bài nghe.
Tuỳ theo từng tiết cụ thể mà giỏo viờn cú thể sử dụng một trong những hoạt động trờn.
Vớ dụ: Unit 5 - Study habits
Post-listening
Write it up
Transformation (writing)
? Bases on the following passage, write another passage about your study.
Nga has worked very hard this year and her grades are very good. She missed 5 days of school due to sickness. Her participation and cooperation are satisfactory. Her speaking and reading are excellent and her writing is good but her listening skill is not very good.
Feed back
Và tựy theo đặc điểm của từng bài giỏo viờn cú thể tiến hành thực hiện quy trỡnh 3 bước luyện nghe hiểu cho học sinh, đặc biệt là bước thứ nhất sao cho cú thể giỳp cỏc em hỡnh thành và phỏt triển hứng thỳ khả năng tập trung, biết sử dụng thụng tin suy đoỏn điều sẽ nghe. Nhờ vậy, học sinh sẽ chủ động và tự tin hơn khi nghe.
Yờu cầu trong tiết dạy nghe cần: 
+ Đảm bảo chất lượng mẫu nghe
+ Bằng đài cú chất lượng tốt
+ Giỏo viờn đọc với tốc độ trung bỡnh, phỏt õm chuẩn xỏc
II/ Kết hợp luyện nghe vào cỏc nhúm kĩ thuật khỏc
1. Nhúm kỹ thuật luyện tập cơ sở
1.1. Luyện nề nếp tập trung chỳ ý khi nghe
Đõy là những thủ thuật cú ý nghĩa tiền đề trong việc hỡnh thành cho học sinh khả năng nghe tiếng Anh.
Cho học sinh nghe từ cõu hay đoạn, bài và giỏo viờn gọi cỏ nhõn học sinh lặp lại. Tập cho học sinh cú ý thức và thúi quen lắng nghe bạn. Một cỏch giỳp học sinh tập trung chỳ ý nghe bạn núi đú là giỏo viờn thường xuyờn đặt ra những cõu hỏi yờu cầu học sinh phải sử dụng lại những thụng tin từ điều bạn mỡnh đó núi để trả lời:
Vớ dụ: học sinh A núi: “My house is in the countryside. It is not big but very nice”. Sau khi bạn A núi xong, tụi gọi bất kỡ học sinh nào trả lời cõu hỏi: Where does A live? How is his house?
Mỗi tuần một lần cho học sinh chơi một trũ chơi tập trung nghe.
Vớ dụ: 
Trũ chơi thứ nhất: Truyền tin
Lớp cú 12 dóy bàn, giỏo viờn làm 12 phiếu, trờn mỗi phiếu ghi một cõu. Sau đú trao phiếu cho 1 học sinh đầu dóy. Học sinh này cú nhiệm vụ núi thầm với học sinh bờn cạnh điều mỡnh đọc được. Cứ thế, học sinh này nối tiếp học sinh kia truyền tin cho đến học sinh cuối dóy. Học sinh cuối dóy cú nhiệm vụ núi lại cõu hay đoạn mỡnh nghe được trước lớp, và học sinh đầu dóy sẽ xỏc định đỳng hay khụng so với nội dung đó ghi trờn phiếu.
Trũ chơi thứ hai: Tỡm bạn giao tiếp
Giỏo viờn chuẩn bị một số cõu hỏi và cõu trả lời trờn giấy, ghộp cõu trả lời với cõu hỏi bằng cỏch cho chỳng những con số: thớ dụ cõu hỏi 1 tương ứng với cõu trả lời 5. Học sinh tự tỡm cõu trả lời bằng cỏch tỡm ra bạn của mỡnh tương ứng với cõu trả phự hợp, cặp nào nhận ra nhau đầu tiờn sẽ thắng.
Trũ chơi thứ ba: Giỳp bạn học tốt
Mỗi học sinh trong lớp tự đặt một cõu, cỏc thành viờn cũn lại sẽ lắng nghe bạn đọc cõu của mỡnh rồi xỏc định cõu đỳng hay sai và sửa cõu nếu cần. Giỏo viờn nờn cho học sinh bốc thăm nhiệm vụ để mọi thành viờn của trong lớp phải lắng nghe bạn đọc.
Trũ chơi thứ tư: Thi nghe truyện trả lời nhanh “Ai ở đõu? Ai làm gỡ?”
Vớ dụ: Giỏo viờn giới thiệu: This person is very famous in Viet Nam. He was born in 1890 in Kim Lien - Nghe An and died in 1969. “Who is he?”
1.2. Luyện nghe trọng õm của từ và trọng õm của cõu.
Người Anh khi nghe một từ cú nhiều õm tiết họ chỳ ý trọng õm của từ đú. Vớ dụ: với từ Sensible; Sộn-si-ble thỡ họ nghe chủ yếu trọng õm “sen” chứ khụng phải tất cả 3 õm tiết. Khi nghe một từ nhiều õm tiết, ta nờn luyện tập nghe trọng õm của từ đú.
Khi nghe một cõu dài hoặc khú, chỳ ý nghe những trọng õm trong cõu rồi phối hợp cỏc trọng õm ấy lại để đoỏn nghĩa của cả cõu.
Vớ dụ khi nghe cõu: Mai bought the material and made the dress for me
Chỳ ý nghe cỏc từ trọng õm (từ in đậm) rồi đoỏn ý nghĩa của cõu núi ấy. Như vậy với kỹ thuật này tụi luyện cho học sinh vừa nghe vừa đoỏn nghĩa bằng cỏch nắm bắt trọng õm. Việc luyện nghe trọng õm từ hay cõu cần được thực hiện khụng chỉ trong cỏc bài tập nghe mà trong nhiều khõu hoạt động khỏc nhau của dạy học tiếng Anh: luyện đọc từ mới; giới thiệu cấu trỳc ngữ phỏp mới; hoặc thực hiện hoạt động Before you read, listen and read hoặc read ở mỗi đơn vị bài học.
1.3. Luyện nghe và nhận diện cỏc cặp õm dễ lẫn, cỏc õm khú phỏt õm chuẩn và cỏch nối õm trong lỳc núi của người bản xứ .
Trờn thực tế, nhiều học sinh tiếp nhận một giọng núi tiếng Anh thường khụng chuẩn hoặc chứa nhiều õm khụng thực giống với cỏch phỏt õm của người bản xứ. Đõy cũng là một trở ngại đối với học sinh khi nghe người bản xứ núi. Như vậy cần rốn luyện cho học sinh cú ý thức nhận diện ra cỏc õm khú phỏt õm chuẩn, hay cỏc õm dễ lẫn cũng như cỏch nối õm trong lỳc núi của người bản xứ.Tương tự như việc thực hiện kỹ thuật “b”, việc luyện nghe này cần được thực hiện lồng ghộp và thường xuyờn trong lỳc luyện đọc từ mới, giới thiệu cỏc cấu trỳc ngữ phỏp mới, hoặc thực hiện hoạt động Listen and read hoặc read ở mỗi đơn vị bài học. Ngoài ra, giỏo viờn cú thể thực hiện một số trũ chơi để giỳp cỏc em vừa thư gión, vừa củng cố kĩ năng nhận diện õm và cỏch nối õm cụ thể gần gũi hơn với õm bản xứ.
2. Nhúm kỹ thuật luyện tập trọng tõm
Đõy là những biện phỏp giỳp học sinh luyện tập cỏc kỹ năng nghe hiểu một bài hội thoại hay một bài đọc trong sỏch giỏo khoa. Cú hai biện phỏp chớnh:
2.1. Kết hợp phần Listen and read hoặc read
Giỏo viờn tạo thờm cơ hội luyện nghe cho học sinh bằng cỏch tận dụng khai thỏc ngữ liệu trong cỏc phần này và thiết kế nhiều hỡnh thức bài tập luyện nghe. Phần listen and read là một bài hội thoại nhằm giới thiệu nội dung chủ điểm và từ vựng, cấu trỳc ngữ phỏp mới. Mặc dự giới thiệu ngữ liệu mới, phần listen and read bao giờ cũng bao hàm những ngữ liệu mà học sinh đó học. Vỡ vậy cú thể khai thỏc phần nào đú trong khõu này để luyện kỹ năng nghe.
- Cỏch thức tiến hành:
Trước khi cho học sinh nghe, yờu cầu học sinh khụng dựng sỏch giỏo khoa.
Giỏo viờn tạo tỡnh huống / ngữ cảnh bằng cỏch sử dụng hoặc mụi trường vật chất xung quanh, hoặc những tỡnh huống thật trờn lớp, hoặc thực tế đời sống gia đỡnh, bạn bố của học sinh, hoặc cỏc chuyện cú thật, cỏc hiện tượng thực tế, phổ biến hoặc bản đồ, bản tin trờn bỏo chớ. Ngoài ra, giỏo viờn cú thể lập tỡnh huống và ngữ cảnh với sự hổ trợ của giỏo cụ trực quan và ngữ liệu học sinh đó học cú liờn quan đến nội dung bài sẽ nghe. Bước này nhằm giỳp học sinh hứng thỳ và nhận ra hướng chủ đề của bài nghe.
Vớ dụ: Unit 2 - Lesson 1: Listen and read
Set the scene:
“Hoa and Nga are talking on the phone. They are talking about going to see a movie” Listen to the dialogue and answer the following questions.
1. Who made the call?
2. Who arranged the meeting place?
Yờu cầu học sinh nghe và trả lời cõu hỏi. Tổ chức cho học sinh thi đua và tuyờn dương kết quả học sinh đạt được theo nhúm/ tổ. Cho học sinh mở sỏch rồi vừa nghe lại vừa đọc bài hội thoại, chỳ ý phỏt hiện từ vựng mới cũng như cấu trỳc mới và trọng õm của chỳng.
2.2. 

File đính kèm:

  • docxbao_cao_bien_phap_mot_so_phuong_phap_day_nghe_hieu_co_hieu_q.docx