Báo cáo biện pháp Một số kinh nghiệm tổ chức tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm phát huy năng lực của học sinh lớp 6 trường THCS

Giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã xác định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Ngày nay, trong điều kiện Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và phát triển kinh tế thị trường, giáo dục sẽ phải đương đầu với nhiều thách thức to lớn để đáp ứng những yêu cầu của xã hội. Do vậy, dạy học không chỉ đơn thuần là cung cấp tri thức, rèn luyện kỹ năng môn học mà theo UNESCO đã chỉ ra bản chất của dạy học hiện đại: “Học để biết, học để làm việc, học để chung sống và học để làm người”. Theo quan điểm này chất lượng giáo dục không chỉ chú trọng đến thành tích học tập mà quan trọng là phải trang bị cho người học kỹ năng sống và năng lực hoạt động xã hội để họ có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Muốn vậy, quá trình giáo dục phải được diễn ra bằng nhiều con đường, nhiều phương thức và nhiều hoạt động. Chính thông qua hoạt động, nhân cách con người được hình thành và phát triển toàn diện. Trong nhà trường có hai hệ thống giáo dục cơ bản: một là các hoạt động giáo dục trong hệ thống các môn học cơ bản, hai là hoạt động giáo dục ngoài hệ thống các môn học. Giáo dục của nhà trường chỉ thực sự có hiệu quả khi có sự phối hợp hài hoà cả hai hệ thống giáo dục trên. Đây cũng chính là lý do khiến giáo dục không chỉ bó hẹp trong không gian lớp học mà còn mở rộng trong các không gian với các hoạt động tương ứng.

 

doc 37 trang Chí Tường 21/08/2023 3600
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Báo cáo biện pháp Một số kinh nghiệm tổ chức tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm phát huy năng lực của học sinh lớp 6 trường THCS", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Tóm tắt nội dung tài liệu: Báo cáo biện pháp Một số kinh nghiệm tổ chức tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm phát huy năng lực của học sinh lớp 6 trường THCS

Báo cáo biện pháp Một số kinh nghiệm tổ chức tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm phát huy năng lực của học sinh lớp 6 trường THCS
c hoạt động ngoại khóa cho học sinh.
+ Cơ sở vật chất của nhà trường từng bước được trang bị hoàn thiện hơn phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập.
- Khó khăn:
+ Chất lượng giảng dạy của giáo viên trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến tốt nhưng chưa thật đồng đều. Lực lượng giáo viên trẻ nhiều, họ rất năng động, sáng tạo nhưng kinh nghiệm chưa nhiều, một vài giáo viên còn hạn chế trong công tác tổ chức các HĐGDNGLL.
+ Kiến thức xã hội, nhân văn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp cũng ít được chú trọng, kỹ năng trình bày trước tập thể, kỹ năng giải quyết các tình huống cũng hạn chế, một số học sinh chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động tập thể.
+ Việc tổ chức các HĐGDNGLL còn đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian, công sức chuẩn bị nhưng học sinh phải chịu nhiều áp lực của việc học các môn văn hóa nên ít thời gian chuẩn bị cho các HĐGDNGLL..
 2.2. Thực trạng thực hiện các tiết HĐGDNGLL ở trường THCS 
2.2.1.Đánh giá thực trạng thực hiện các tiết HĐGDNGLL ở trường THCS:
* Ưu điểm: 
- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc phân phối chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Hướng dẫn thực hiện chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm chỉ đạo cụ thể các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Công tác tự học, tự bồi dưỡng luôn được nhà trường quan tâm, Ban giám hiệu phân công giáo viên dự đầy đủ các chuyên đề về công tác chủ nhiệm cấp quận, chỉ đạo tổ chức các chuyên đề HĐGDNGLL trong toàn trường và trong từng khối.
- Các phong trào Văn nghệ, Thể dục thể thao của nhà trường phát triển mạnh.
- Việc triển khai kế hoạch công tác chủ nhiệm và HĐGDNGLL trong trường được thực hiện nghiêm túc đúng tiến độ.
- Tổ chức các HĐGDNGLL được khối chủ nhiệm thống nhất và bước đầu đi vào nền nếp.
* Tồn tại:
Việc tổ chức các HĐGDNGLL của trường tuy đã đem lại những kết quả nhất định song vẫn còn một số tồn tại như sau:
- Tiết HĐGDNGLL ở một số lớp trong khối hiệu quả còn chưa cao.
- Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp còn chưa đồng đều về trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm công tác. Một số giáo viên mới vào ngành nên kinh nghiệm trong công tác tổ chức các HĐGDNGLL còn chưa nhiều. Một số giáo viên đôi lúc còn chú trọng đến giảng dạy văn hoá, chưa tích cực tìm tòi, tổ chức các HĐGDNGLL cho học sinh.
- Thiết kế bài giảng đã chú ý đến tích hợp nội dung các môn học nhưng khai thác chưa sâu, chưa triệt để.
 - Học sinh còn một bộ phận thiếu mạnh dạn, chưa tích cực tham gia các hoạt động tập thể.
 - Công tác phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường trong quá trình tổ chức các HĐGDNGLL đã được quan tâm thực hiện nhưng chưa thường xuyên.
- Việc khai thác và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất của nhà trường để thực hiện các tiết HĐGDNGLL đã được chú ý song chưa triệt để.
 - Các HĐGDNGLL trong những năm qua của nhà trường cũng đã tiến hành song chưa đồng bộ. 
 2.2.2 Nguyên nhân và thực trạng
Qua khảo sát, tôi nhận thấy nguyên nhân của thực trạng trên được thể hiện qua các khía cạnh sau đây:
- Nhận thức một bộ phận giáo viên, học sinh và đặc biệt là phụ huynh học
sinh chưa đầy đủ về vai trò của HĐGDNGLL, họ coi đây là môn phụ, môn học không đánh giá nên coi nhẹ không chú trọng tới hiệu quả thực hiện chương trình.
 - Năng lực thực hiện chương trình của đội ngũ giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn do giáo viên không được đào tạo một cách “bài bản” để thực hiện chương trình nên hiệu quả chưa cao.
- Nội dung, hình thức của hoạt động chưa phong phú, thiếu hấp dẫn. Hoạt động còn bó hẹp trong khuôn khổ của nhà trường, hầu như không tận dụng được sự tham gia của các lực lượng bên ngoài nhà trường.
- Việc thực hiện chương trình HĐGDNGLL chưa được đầu tư thích đáng; GVCN đôi khi còn ngại tổ chức các HĐGDNGLL vì khâu chuẩn bị cần phải công phu, mất nhiều thời gian và các phương tiện, công cụ, cở sở vật chất để tổ chức các hoạt động đôi khi còn chưa đáp ứng với yêu cầu của hoạt động.
 - Chưa quan tâm đầy đủ đến tất cả các đối tượng học sinh trong lớp, đặc biệt là những học sinh nhút nhát, thiếu mạnh dạn.
 Trên đây là một số nguyên nhân tôi đã đúc rút được trong quá trình thực hiện các tiết HĐGDNGLL của trường trong những năm qua để từ đó đưa ra những giải pháp thực hiện hiệu quả hơn cho hoạt động này.
Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HĐGDNGLL CHO HỌC SINH THSC
3.1. Một số nguyên tắc để xây dựng biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của cấp học THCS
- Về kiến thức: Bổ sung và nâng cao hiểu biết về các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, hoàn thiện những tri thức đã học trên lớp nhất là những tri thức gắn với thực tiễn, có tính chất cụ thể và thiết thực. Nâng cao hiểu biết nhất định về truyền thống giữ nước và dựng nước, nâng cao nhận thức của học sinh về các vấn đề nhân loại quan tâm.
- Về kĩ năng: Củng cố những kĩ năng đã được hình thành ở lớp dưới, rèn luyện những kĩ năng cơ bản, cần thiết cho học sinh. Phát triển kĩ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng thiết kế và điều khiển chương trình, kĩ năng đánh giá kết quả đạt được
- Về thái độ: Có thái độ tích cực đối với các vấn đề của cuộc sống, bồi dưỡng tình cảm đạo đức trong sáng, trên cơ sở đó giúp các em biết trân trọng cái tốt, cái đẹp, ghét cái xấu, cái lỗi thời không phù hợp. Phát triển tính đoàn kết hữu nghị, hợp tác gắn bó với nhau trong cuộc sống hành ngày.
3.1.2. Nguyên tắc thực hiện chương trình phù hợp với đăc trưng của loại hình hoạt động và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi học sinh THSC
Chương trình HĐGDNGLL ở trường THCS là chương trình hoạt động đặc thù cho lứa tuổi nên nó có đặc điểm riêng: nội dung, hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, đánh giá hoạt động khó định lượng, chưa nằm trong tiêu chí xếp loại học lực, khó huy động học sinh tham gia và tổ chức các hoạt động. Do đó, biện pháp tổ chức HĐGDNGLL phải phù hợp với đặc trưng của hoạt động. Đối với giáo viên, học sinh thực hiện chương trình chưa hiệu quả cũng không thể sử dụng những biện pháp cứng rắn, mệnh lệnh, hành chính đối với họ.
Biện pháp phải phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS đặc biệt là học sinh trường THCS Khương Đình, trên cơ sở đó xây dựng biện pháp thực hiện chương trình phù hợp với đặc điểm của các em, để thu hút học sinh ham gia tích cực vào hoạt động.
3.1.3. Nguyên tắc kết hợp sự điều khiển của giáo viên với sự tự điều khiển hoạt động của học sinh
Trong thực hiện chương trình HĐGDNGLL mối quan hệ qua lại giữa giáo viên và học sinh thực chất là hoạt động điều khiển, và tự điều khiển. Điều khiển không có nghĩa là làm thay, mà chỉ giữ vai trò cố vấn, chỉ đạo học sinh tự thực hiện, giải quyết các tình huống nảy sinh trong việc thực hiện chương trình. Nhà giáo dục định hướng mục tiêu, nội dung, cách thức hoạt động, trên cơ sở ấy học sinh tự thiết kế chương trình hoạt động, tự triển khai hoạt động, tự đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm. Do vậy, người giáo viên phải biết tác động một cách linh hoạt theo những điều kiện và tình huống cụ thể mới mang lại hiệu quả giáo dục.
Sự điều khiển và điều chỉnh phải đạt đến mục tiêu tự điều khiển của học sinh. Giáo dục chỉ có thể tạo ra và phát triển những nét phẩm chất nhân cách bền vững khi nó thực hiện được các biện pháp có tác động kích thích động lực bên trong của học sinh.
3.2. Một số biện pháp tổ chức tiết HĐGDNGLL cho học sinh lớp 6a3 của nhà trường. 
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích kết quả thực tiễn thực hiện chương
trình HĐGDNGLL của trường, tôi đề xuất một số biện pháp thực hiện tiết HĐGDNGLL cho học sinh lớp 6a3 của nhà trường nhằm phát huy năng lực của học sinh như sau:
3.2.1. Xây dựng quy trình tổ chức tiết HĐGDNGLL cho học sinh
* Mục tiêu:
Xây dựng được cách tiến hành mỗi hoạt động tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh có “cẩm nang” để tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
* Nội dung và cách thức thực hiện
Mỗi hoạt động đều có quy trình riêng. HĐGDNGLL muốn đạt được mục tiêu cũng cần có một qui trình tổng quát, tuân theo các bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị cho hoạt động:
Khâu chuẩn bị là khâu quan trọng, quyết định sự thành công của hoạt động. Bởi vậy, khâu này cần phải làm được những công việc sau:
- Giáo viên chuẩn bị kĩ giáo án
- Xây dựng nội dung hoạt động: cần làm rõ nội dung cụ thể mà nội dung cần chuyển tải. Việc chuẩn bị nội dung tốt sẽ giúp cho học sinh có điều kiện phát huy tính sáng tạo của mình trong hoạt động.
- Dự kiến về các phương tiện, điều kiện thiết yếu cho các hoạt động.
- Dự kiến phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, đồng thời dự kiến phân công lực lượng tham gia (học sinh, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn Đội, cha mẹ học sinh, phụ huynh, các tổ chức xã hội), thời gian hoàn thành công việc.
- Trong quá trình chuẩn bị giáo viên phải có biện pháp thúc đẩy học sinh chuẩn bị, phối hợp vời các lực lượng giáo dục khác để được trợ giúp.
- Để công tác chuẩn bị đạt hiệu quả giáo viên phải thường xuyên giám sát, động viên, giúp đỡ kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh và kịp thời giải quyết các tình huống nảy sinh trong quá trình chuẩn bị.
- Kiểm tra lại nội dung, tiến trình hoạt động, thời gian hoạt động, xem xét tính hợp lý và khả năng thực hiện và kết quả cần đạt được.
- Về phía học sinh: khi được giao nhiệm vụ, ban cán sự lớp hay giao cho các tổ, nhóm bàn bạc một cách dân chủ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, tổ, nhóm; trao đổi bàn bạc để xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức khi cần.
Bước 2: Tiến hành hoạt động
Tiến hành hoạt động là bước thể hiện kết quả của công tác chuẩn bị. Bước này, giáo viên điều khiển học sinh thực hiện bản kế hoạch đã được thiết kế (giáo án).
Trong quá trình thực hiện phải quán triệt mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức, thời gian tiến hành cũng như nhiệm vụ của các cá nhân, nhóm, tổ để học sinh nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung công việc và nhiệm vụ cần hoàn thành.
Khi tiến hành hoạt động giáo viên phải có biện pháp phát huy vai trò tự quản, tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Giáo viên giữ vai trò cố vấn, chỉ đạo, định hướng hoạt động và tuyệt đối không làm thay học sinh. Các hoạt động phải đảm bảo sự hấp dẫn, muốn vậy thì nội dung và hình thức hoạt động phải đảm bảo sự phong phú và đa dạng lôi cuốn được học sinh tham gia. Giáo viên phải thường xuyên giám sát việc thực hiện, tháo gỡ kịp thời hoặc hướng dẫn các em cách tự giải quyết các tình huống giáo dục nảy sinh hoặc điều chỉnh kế hoạch (nếu cần thiết) để việc thực hiện các hoạt động đúng hướng nhằm đặt mục tiêu đề ra. Có những hình thức động viên khuyến khích nhằm thúc đẩy tập thể hoạt động tích cực, duy trì hứng thú hoạt động.
Bước 3: Đánh giá kết quả hoạt động
Đánh giá kết quả hoạt động là dịp học sinh nhìn lại kết quả đã đạt được, chưa đạt được so sánh với mục tiêu đề ra, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho các hoạt động tiếp theo.
Nội dung đánh giá tùy vào từng hoạt động nhưng nhìn chung có thể đánh giá ý thức tham gia, về hiệu quả hoạt động nhất là kỹ năng hành động, thái độ tham gia hoạt động. Khi đánh giá phải chú ý ngôn ngữ ngắn gọn, đủ thông tin, đảm bảo tính khoa học, tính công bằng, công khai.
Các đối tượng đánh giá: gồm học sinh, giáo viên và các lực lượng giáo dục khác.
Cách đánh giá: có thể cho học sinh đánh giá theo nội dung đánh giá đã được quy định, tổ học sinh đánh giá xếp loại, các lực lượng tham gia nhận xét, đánh giá và cuối cùng giáo viên căn cứ vào kết quả đánh giá của học sinh, các lực lượng giáo dục quết định chính thức về xếp loại học sinh. Tuy nhiên, cách đánh giá còn tùy thuộc vào nội dung và hình thức của từng hoạt động giáo viên có thể lựa chọn cách đánh giá phù hợp nhằm động viên, kích thích các em vươn lên trong học tập.
Qui trình trên mang tính chất gợi ý, tùy vào chủ đề, và điều kiện của từng trường giáo viên có thể thiết kế hoạt động sao cho phù hợp với nhu cầu hứng thú của học sinh.
* Điều kiện thực hiện:
Giáo viên chủ nhiệm phải năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm vững và hiểu rõ đặc điểm tâm lý học sinh. Thường xuyên cập nhật đổi mới phương pháp dạy học và bồi dưỡng kiến thức văn hóa xã hội.
3.2.2. Thiết kế giáo án theo hướng tích hợp nội dung của các môn học khác
Nội dung giáo dục trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là sự tổng hợp nội dung của nhiều môn học, nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Để phát huy được vai trò của HĐGDNGLL thì đòi hỏi người giáo viên phải biết thiết kế giáo án theo hướng tích hợp nội dung của nhiều môn học là cơ sở để thực hiện tốt chương trình HĐGDNGLL cho học sinh THCS.
* Mục tiêu:
Xây dựng các bước thiết kế giáo án theo hướng tích hợp nội dung của các môn học khác góp phần bổ trợ cho các môn học chính khóa. Giúp cho giáo viên có thêm tài liệu tham khảo để tổ chức tốt HĐGDNGLL.
* Nội dung và cách tiến hành:
Kĩ năng thiết kế giáo án:
Trước khi xác định mục tiêu cho các chủ đề vì mỗi chủ đề có nhiều hoạt động khác nhau đòi hỏi giáo viên phải có sự lựa chọn, cân nhắc đặt tên cho các hoạt động sao cho tên hoạt động phải nói lên được chủ đề, mục tiêu, nội dung, hình thức hoạt động. 
a. Xác định mục tiêu bài học.
Mục tiêu là cái đích mà giáo viên cần đạt tới để thực hiện các hoạt động của mình. Nếu không có mục tiêu, tức là không có cái đích không biết mình sẽ đi tới đâu. Hiệu quả của HĐGDNGLL phụ thuộc vào việc xác định mục tiêu và lựa chọn mục tiêu có đầy đủ hay không.
Các mục tiêu bài giảng thường được cụ thể hóa bởi những yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ mà học sinh phải đạt được sau mỗi chủ đề.
Xác định mục tiêu hoạt động phải căn cứ vào: Mục tiêu chung của Giáo dục và Đào tạo; Yêu cầu, nhiệm vụ năm học; Dựa vào tình trạng của lớp mình phụ trách.
Mục tiêu hoạt động cần được xác định một cách rõ ràng, cụ thể có tính xác định và có thể lượng hóa được để dễ thực hiện, dễ kiểm tra và đánh giá.
b. Xác định nội dung bài học:
- Việc xác định nội dung bài soạn là điều rất quan trọng, nó giúp người giáo viên khi tiến hành các hoạt động không bị “lệch hướng” chủ động trong việc sắp xếp thời gian hợp lý cho từng hoạt động.
Căn cứ vào từng chủ đề, các mục tiêu đã xác định, các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng trường, lớp và khả năng của học sinh để giáo viên lựa chọn nội dung các môn học tích hợp sao cho nội dung chủ đề phải phù hợp với các hoạt động, đảm bảo đầy đủ nội dung và phù hợp với hình thức.
Cùng một nội dung hoạt động có thể có rất nhiều hình thức thể hiện khác nhau đa dạng và phong phú. Để không gây nhàm chán trong khi thiết kế giáo án tránh sự trùng lặp một, hai hình thức.
Việc tích hợp có thể diễn ra theo các cách sau:
+ Tích hợp hoàn toàn nội dung của chủ đề với nội dung của nhiều môn học.
+ Tích hợp từng phần nội dung của chủ đề với nội dung của các môn học khác.
+ Tích hợp nội dung của từng hoạt động trong chủ đề với từng môn học.
- Về thiết kế giáo án:
+ Công tác chuẩn bị: Để việc tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả công tác chuẩn bị giữ vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ vào thành công của các hoạt động. Khi thiết kế giáo án chỉ rõ chuẩn bị về phương tiện, chuẩn bị về tổ chức sao cho phù hợp với mục tiêu, nội dung và hình thức, phù hợp với cơ sở vật chất của nhà trường và địa phương.
+ Tiến hành hoạt động: phần này giáo viên phải trả lời được câu hỏi: làm gì? Muốn đề cập tới trình tự nội dung công việc dự định cần làm. Những công việc đó phải có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, đồng thời khi tiến hành tích hợp nội dung các môn học không nên tách rời nhau mà môn này hỗ trợ cho môn kia, chỉ có như vậy giáo viên mới thức hiện được công tác giáo dục toàn diện học sinh. Làm như thế nào? (cách thức, và phương pháp tiến hành). Nội dung công việc thường có các biện pháp kèm theo. Giáo viên nên dự kiến các biện pháp phù hợp với từng hoạt động cụ thể, tuy nhiên các biện pháp đó không phải bất biến mà có thể điều chỉnh cho phù hợp với thực tế giáo dục và với đối tượng giáo dục. Ai làm? dự kiến đối tượng sẽ thực hiện các hoạt động. Mỗi hoạt động có rất nhiều đối tượng tham gia, giáo viên phải biết bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với từng đối tượng để có thể phát huy tối đa vai trò chủ thể của học sinh.
+ Kết thúc hoạt động:
Có nhiều cách để kết thúc hoạt động, tùy từng hoạt động mà giáo viên dự kiến cách kết thúc ấn tượng cho học sinh: ý kiến phát biểu của đại biểu của giáo viên; ban cố vấn công bố kết quả cuộc thi; trao giải thưởng của ban tổ chức, tiết mục văn nghệ tập thể, đánh giá kết quả tổ chức hoạt động 
Có nhiều cách để lập bản thiết kế HĐGDNGLL, nhưng dù là cách nào cũng phải đảm bảo xác định được: Tên hoạt động, Mục tiêu hoạt động, Nội dung và hình thức hoạt động, Công tác chuẩn bị, Tiến hành hoạt động và Kết thúc hoạt động.
* Điều kiện thực hiện:
Giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên tự học, tự bồi dường kiến thức văn hóa, xã hội ngoài lĩnh vực thuộc chuyên môn của mình. Giáo viên chủ nhiệm cần tranh thủ sự giúp đỡ của giáo viên bộ môn, các chuyên gia trong từng lĩnh vực làm cố vấn cho chương trình và hướng dẫn học sinh thông tin qua mạng Internet để phục vụ cho tiết học. 
3.2.3. Phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong việc xây dựng và tổ chức HĐGDNGLL
* Mục tiêu:
Phát huy tối đa yếu tố chủ thể của cá nhân: tính tích cực, sáng tạo, năng lực thực hiện, khả năng tự học, tự giáo dục của học sinh.
* Nội dung và cách thực hiện:
Một trong những lý do khiến HĐGDNGLL chưa đạt hiệu quả là đó là sự hấp dẫn đối với học sinh còn hạn chế vì giáo viên chưa chú trọng tới việc đổi mới phương pháp, việc thực hiện chỉ qua loa, đại khái. Do vậy, đổi mới phương pháp HĐGDNGLL trước hết phải đổi mới nội dung và hình thức tổ chức phù hợp với đặc điểm của học sinh, biết khơi dậytiềm năng của học sinh.
Nội dung chương trình HĐGDNGLL được xây dựng theo chủ đề của từng tháng, giáo viên căn cứ vào mục tiêu của từng chủ đề để xây dựng nội dung hoạt động phù hợp với mục tiêu và hình thức đồng thời đảm bảo tính thống nhất và liên quan chặt chẽ giữa các nội dung hoạt động của các tuần với nhau. Hình thức tổ chức phong phú, đa dạng hấp dẫn: chẳng hạn chủ đề tháng 9 “Truyền thống nhà trường” không chỉ đơn điệu, nghe giới thiệu truyền thống nhà trường, tập hát các bài qui định. Để giáo dục truyền thống của nhà trường, có thể tổ chức dưới hình thức “Hái hoa dân chủ”, trả lời các thành tích của nhà trường, thành tích của các anh chị đã đạt giải ở các kì thi khác nhau sau đó cho học sinh thảo luận các biện pháp để đạt được mục tiêu của lớp đặt ra và trách nhiệm của mỗi công dân, xen kẽ các tiết mục văn nghệ ca ngợi truyền thống nhà trường. Hoặc những nội dung về truyền thống nhà trường chúng ta có thể tổ chức dưới dạng sân chơi: “Ngày hội truyền thống” thi chào hỏi, thi tài năng, đoán ô chữ phỏng theo các trò chơi truyền hình “Chiếc nón kì diệu”, “Olympia” thi hùng biện về chủ đề truyền thống nhà trường hoặc bắt thăm trả lời câu hỏi xen kẽ trò chơi truyền thồng của nhà trường của địa phương.
Gắn đổi mới hình thức hoạt động với đổi mới phương pháp điều này thể hiện ở chỗ khơi dậy tiềm năng của từng học sinh, tính chất tương tác, tính sáng tạo của học sinh khi tham gia vào hoạt động. Thực tế, nhiều học sinh khi học trên lớp là những học sinh bình thường, không nổi trội nhưng khi tham gia vào các HĐGDNGLL đã bộc lộ năng khiếu. Do vậy, giáo viên - người cố vấn cần phát hiện, tư vấn, bồi dương để năng khiếu đó phát triển.
Khi thực hiện chương trình giáo viên nên cố vấn để học sinh tự làm, tự chuẩn bị, tự tổ chức hoạt động thông qua sử dụng phương pháp giao nhiệm vụ như: Giao nhiệm vụ trang trí, thiết kế các sân chơi cho học sinh có năng khiếu hội họa, kiến trúc từ đó các em chủ động sáng tạo và phát triển năng khiếu của mình. Những em có năng khiếu văn nghệ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, tự chọn các thành viên tham gia vào đội của mình. Đối với những em còn ham chơi, nghịch ngợm, giáo viên có thể giao cho các em tự thiết kế và đóng các tiểu phẩm phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội từ đó không chỉ tự giáo dục bản thân mà còn phát huy tính sáng tạo và tinh thần hợp tác của các em.
Đối với học sinh còn nhút nhát giao cho các em cùng chuẩn bị những cô

File đính kèm:

  • docbao_cao_bien_phap_mot_so_kinh_nghiem_to_chuc_tiet_hoat_dong.doc